MINIMALNA ZARADA

2016. godina

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2016.

21

168

121

20.328

27.343

Februar 2016.

21

168

121

20.328

27.343

Mart 2016.

23

184

121

22.264

30.105

April 2016.

21

168

121

20.328

27.343

Maj 2016.

22

176

121

21.296

28.724

Jun 2016.

22

176

121

21.296

28.724

Jul 2016.

21

168

121

20.328

27.343

Avgust 2016.

23

184

121

22.264

30.105

Septembar 2016.

22

176

121

21.296

28.724

Oktobar 2016.

21

168

121

20.328

27.343

Novembar 2016.

22

176

121

21.296

28.724

Decembar 2016.

22

176

121

21.296

28.724

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.604 dinara koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 5/2016, a koji je stupio na snagu 1. februara 2016. godine.