PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

2015. godina

Mesec

"Sl. glasnik RS"

Zarada

Zarada bez poreza i doprinosa

Iznos

Lančani indeks

Iznos

Lančani indeks

Januar 2015.

21/2015

54.208

78,9

39.285

78,6

Februar 2015.

30/2015

58.992

108,8

42.749

108,8

Mart 2015.

37/2015

59.141

100,3

43.121

100,9

April 2015.

46/2015

62.532

105,7

45.605

105,8

Maj 2015.

55/2015

60.487

96,7

43.964

96,4

Jun 2015.

65/2015

61.302

101,3

44.583

101,4

Jul 2015.

74/2015

62.687

102,3

45.601

102,3

Avgust 2015.

82/2015

61.538

98,2

44.630

97,9

Septembar 2015.

89/2015

60.503

98,3

43.925

98,4

Oktobar 2015.

97/2015

60.767

100,4

44.124

100,5

Novembar 2015.

109/2015

60.913

100,2

44.166

100,1

Decembar 2015.

5/2016

70.763

116,2

51.485

116,6

 

PROSEČNA KVARTALNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

 

2015. godina

Kvartal

"Sl. glasnik RS"

Zarada

Prvi kvartal 2015.

37/2015

57.453

Drugi kvartal 2015.

65/2015

61.445

Treći kvartal 2015.

89/2015

61.578

Četvrti kvartal 2015.

5/2016

64.139

 

PROSEČNA GODIŠNJA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

 

2015. godina

Godina

"Sl. glasnik RS"

Zarada

2015.

5/2016

733.740