PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

2014. godina

Mesec

"Sl. glasnik RS"

Zarada

Zarada bez poreza i doprinosa

Iznos

Lančani indeks

Iznos

Lančani indeks

Januar 2014.

23/2014

52.438

74,8

37.966

74,7

Februar 2014.

34/2014

60.845

116,0

44.057

116,0

Mart 2014.

44/2014

59.782

98,3

43.452

98,6

April 2014.

56/2014

63.167

105,7

45.847

105,5

Maj 2014.

65/2014

60.966

96,5

44.184

96,4

Jun 2014.

78/2014

61.992

101,7

44.883

101,6

Jul 2014.

88/2014

62.380

100,6

45.216

100,7

Avgust 2014.

103/2014

62.992

101,0

45.610

100,9

Septembar 2014.

115/2014

60.803

96,5

43.975

96,4

Oktobar 2014.

128/2014

61.963

101,9

44.938

102,2

Novembar 2014.

143/2014

60.982

98,4

44.206

98,4

Decembar 2014.

-

68.739

112,7

49.970

113,0

 

PROSEČNA KVARTALNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

 

2014. godina

Kvartal

"Sl. glasnik RS"

Zarada

Prvi kvartal 2014.

44/2014

57.709

Drugi kvartal 2014.

78/2014

62.046

Treći kvartal 2014.

115/2014

62.051

Četvrti kvartal 2014.

-

63.878

 

PROSEČNA GODIŠNJA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI

 

2013. godina

Godina

"Sl. glasnik RS"

Zarada

2013.

6/2014

728.496