Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)

1. U Uputstvu o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 158/20, 2/21, 4/21, 7/21 i 29/21) tački 2. stav 1. alineja 1. posle reči „država sveta” brišu se reči „izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore i Mađarske”.

U istoj tački posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„4. ograničenje iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani.

Lica koja ulaze u Republiku Srbiju iz država iz stava 4. ove tačke, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadežnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.”

2. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.