Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I STEPENU FINOĆE ZLATNIH POLUFABRIKATA ZA ZUBNO-PROTETSKE PREDMETE

("Sl. list SRJ", br. 8/95)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način vršenja kontrole i stepen finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetske predmete (u daljem tekstu: zlatni polufabrikati).

Član 2

Liveni zlatni polufabrikati, s obzirom na sastav i sadržinu, tipove i fizičke osobine dentalnih legura, razvrstavaju se u četiri grupe prema sledećoj tabeli:

Grupa

Tip dentalne legure

Zlato i metali platinske grupe
(% mase)

Tvrdoća po Vikeru H-V5/30

Otpornost zatezanja
(Pa)

Iztezanje pri kidanju
(%)

Temperatura topljenja

 

 

Minimum

Kaljeno

Otvrdnuto

Kaljeno

Kaljeno

Otvdnuto

Minimum

minimum

maksimum

 

minimum

minimum

maksimum

 

I

Meko

83

50

90

-

-

18

-

930

II

Srednje

78

90

120

-

-

12

-

900

III

Tvrdo

78

120

150

-

-

12

-

900

IV

Ekstra tvrdo

75

150

-

220

(620) • 106Pa

10

2

870

Stepeni finoće za zlatne polufabrikate, prema navedenim grupama, iznose: za I grupu - 830/1000, za II grupu - 780/1000, za III grupu - 780/1000 i za IV grupu - 750/1000.

Stepen finoće označava sadržinu zlata i metala platinske grupe i zlatnim polufabrikatima.

Član 3

Ostali zlatni polufabrikati - limovi, žice, lotovi i specijalni polufabrikati, prema sadržini i vrsti dragocenih metala u dentalnoj leguri i specifičnosti upotrebe, razvrstavaju se u četiri grupe, i to:

1) u I grupu - polufabrikati s visokom sadržinom zlata i metala platinske grupe;

2) u II grupu - polufabrikati od platine i zlata, za metalnu keramiku;

3) u III grupu - specijalni polufabrikati od zlata i metala platinske grupe;

4) u IV grupu - polufabrikati s manjim procentom dragocenih metala (zlata, paladijuma i metala platinske grupe).

Član 4

Proizvođač zlatnih polufabrikata dužan je da uz svako pakovanje polufabrikata obezbedi deklaraciju, koja sadrži:

1) firmu proizvođača;

2) trgovačku oznaku;

3) tip legure;

4) masu u gramima (tačnost do 0,05 g).

Član 5

Zlatni polufabrikati, pre stavljanja u promet, podležu obaveznom ispitivanju u pogledu sastava i finoće.

Član 6

Zlatni polufabrikati ispituju se kvantitativnom hemijskom analizom.

Član 7

Proizvođač, prerađivač, uvoznik ili lice koje zlatni polufabrikat stavlja u promet, prilikom podnošenja zlatnih polufabrikata na ispitivanje, podnosi prijavu za ispitivanje područnoj organizacionoj jedinici Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetičke predmete i o načinu vršenja kontrole zlatnih polufabrikata za te predmete ("Službeni list SFRJ", br. 30/82).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu 13. februara 1995. godine.