Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.05.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)


Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16 – US), po pribavljenom mišljenju Republičkog javnog tužioca,
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima

Član 1.

U Pravilniku o upravi u javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, br. 110/09, 87/10 i 5/12), u članu 136. posle tačke 42. dodaju se tač. 43. i 44. koje glase:

„43. Upisnik za predmete nasilja u porodici „Npt”

44. Upisnik za koordinaciju sprečavanja

nasilja u porodici „Npt1” ”.

Član 2.

Posle člana 140. dodaju se naziv člana i član 140a koji glase:

„ „Npt” upisnik

Član 140a

U „Npt” upisnik upisuju se podaci iz člana 32. stav 7. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (podaci o licu za koje je predloženo produženje hitnih mera, podaci o produženju hitnih mera, podaci o podnošenju tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici, vrstu mere zaštite od nasilja u porodici čije se određivanje traži, podatke o odluci suda povodom tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici i podatke o produženju i prestanku mere zaštite od nasilja u porodici).”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print