Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2017.

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)


Po sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 117/17, potkrala greška, pa se na osnovu člana 15. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), daje

ISPRAVKA
Pravilnika o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla

U Pravilniku o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, broj 117/17), umesto Priloga 3:

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.

Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".

Treba da stoji Prilog 3:

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.

Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print