Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

NAREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

NAREDBU
o izmenama i dopunama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu

1. U Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 9/16), u Operativnom planu za odbranu od poplava za 2016. godinu, u glavi 1. NAZIV PRAVNIH LICA NADLEŽNIH ZA ORGANIZOVANjE I SPROVOĐENjE ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I IMENA RUKOVODILACA ODBRANE OD POPLAVA I DRUGIH ODGOVORNIH LICA, odeljak 1. Koordinatori odbrane od poplava i pomoćnici, u tabelarnom pregledu, u šesnaestom redu reči: „Branislav Bogaroški, mob. 064/701-23-47, tel. 021/487-44-11, E-mail: branislav.bogaroski@vojvodina.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Vuk Radojević, mob. 066/335-720, tel. 021/487-44-11, E-mail: vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs”, u osamnaestom redu reči: „Branislav Knežević, mob. 063/517-878, tel. 021/487-44-11, E-mail: branislav.knezevic@vojvodina.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Robert Otot, mob. 062/792-994, tel. 021/487-46-23, E-mail: Robert.Otot@vojvodina.gov.rs”, u dvadesetčetvrtom redu reči: „Tijana Maljković, tel. 011/715-23-68, mob. 064/822-66-00, E-mail: tijana.maljkovic@beograd.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Nebojša Kašić, mob. 064/202-00-86, tel. 011/715-73-04, E-mail: nebojsa.kasic@beograd.gov.rs”, a u dvadesetšestom redu reči: „Tomislav Bratić, tel. 011/715-73-04, mob. 069/444-18-45, E-mail: tomislav.bratic@beograd.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Milinko Veličković, mob. 063/269-281, tel. 011/715-73-69, E-mail: milinko.velickovic@beograd.gov.rs”.

U odeljku 2. Glavni rukovodioci odbrane od poplava po vodnim područjima i njihovi zamenici, tabelarni pregled menja se i glasi:

"VODNO područje" Javno vodoprivredno preduzeće (JVP)
GLAVNI RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA
Zamenik
"BAČKA I BANAT" JVP „Vode Vojvodine”, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, Novi Sad
tel. 021/557-390, 557-418, faks 021/557-353
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, WEV sajt: www.vodevojvodine.com
GLAVNI RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA:
Slavko Vrndžić, mob. 066/555-22-22
E-mail: svrndzic@vodevojvodine.com
Zamenik za spoljne vode i zagušenje ledom:
Aleksandar Nikolić, mob. 066/858-72-01, tel. 021/488-14-50, faks 021/488-15-52
E-mail: anikolic@vodevojvodine.com
Zamenik za unutrašnje vode:
Aleksandar Nikolić, mob. 066/858-72-01, tel. 021/488-14-50, faks 021/488-15-52
E-mail: anikolic@vodevojvodine.com
"SREM"
"VODNO područje" Javno vodoprivredno preduzeće (JVP)
GLAVNI RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA
Zamenik
"BEOGRAD" JVP „BEOGRADVODE”, Svetozara Ćorovića br 15, Beograd
tel. 011/322-88-95, 322-91-55, 322-67-02, faks 011/322-67-02
E-mail: office@beogradvode.co.rs;
GLAVNI RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA:
Nenad Đinđić, mob. 063/442-728, E-mail: direktor@beogradvode.co.rs
Zamenik za spoljne vode i zagušenje ledom:
Vladimir Batalović, mob. 063/442-724, E-mail: vladimir.batalovic@beogradvode.co.rs
ZAMENIK za unutrašnje vode:
Mihajlo Janik, mob. 069/814-57-58-, E-mail: mihajlo.janik@beogradvode.co.rs
"DONjI DUNAV"
"SAVA"
JVP „Srbijavode”, Bulevar umetnosti br 2a, Beograd
tel. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, faks 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEV sajt: www.srbijavode.com
GLAVNI RUKOVODILAC ODBRANE OD POPLAVA:
Goran Puzović, mob.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs
Zamenik za spoljne vode i zagušenje ledom:
Zvonimir Kocić, mob. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs
Zamenik za unutrašnje vode:
Milica Kovač, mob.064/840-40-60, E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs”
"MORAVA"

U odeljku 3. Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove, tabelarni pregled, u devetom redu reči: „Zorica Barbaroša, mob. 064/838-50-50, tel. 011/305-09-36, 305-09-04, E-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Jelena Jerinić, mob. 064/838-52-77, tel. 011/305-09-00, 305-09-04, faks 011/254-27-46, E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs”.

U odeljku 4. Ostala pravna lica zadužena za sprovođenje odbrane od poplava, tabelarni pregled, u četvrtom redu reči: „Goran Nikolić, mob. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Saša Rančić, mob. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs”, u šestom redu reči: „Saša Rančić, mob. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs” zamenjuju se rečima: „Vlado Plemić, mob. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs”, u dvadesetom redu reči: „tel. 021/754-818” zamenjuju se rečima: „tel. 021/524-956, 661-27-04”, a u dvadesetprvom redu reči: „Mile Jandrić, mob. 064/892-09-02” zamenjuju se rečima: „Duško Šuman, mob.064/892-68-41”.

U odeljku 5. Lica zadužena za evidentiranje podataka o poplavnim događajima na vodama I reda i sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, u tabelarnom pregledu, VODNO PODRUČJE „DONjI DUNAV”, „SAVA” i „MORAVA”, u koloni dva, u petom redu reči: „Martina Egedušević, mob. 064/840-41-20, 011/201-33-95, faks 011/311-94-03 E-mail: martina.egedusevic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „Ivana Spasić, mob. 064/840-48-04, 011/201-33-59, faks 011/311-94-03, E-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs”.

U glavi 2. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD SPOLJNIH VODA I ZAGUŠENjA LEDOM, odeljak 1. Pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, rukovodilac odbrane od poplava na vodnom području, njegov zamenik i pomoćnik, sektorski rukovodilac odbrane od poplava i njegov zamenik, pododeljak a) VODNO PODRUČJE „BAČKA I BANAT”, u tabelarnom pregledu, SEKTOR D.8. KOVIN, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Andreja Pavlica, mob. 064/822-96-02” zamenjuju se rečima: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26”.

SEKTOR D.9. PANČEVO, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Andreja Pavlica, mob. 064/822-96-02” zamenjuju se rečima: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26”.

SEKTOR D.11. BAČKA PALANKA, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „V.D. Direktora: Anđelko Šušnica, 066/807-40-07” zamenjuju se rečima: „Direktor: Milorad Miletić, mob. 066/807-45-95”.

SEKTOR D.16. KIKINDA, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”.

SEKTOR D.17. ZRENjANIN I, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”, a u šesnaestom redu reči: „Andreja Pavlica, mob. 064/822-96-02” zamenjuju se rečima: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26”.

SEKTOR D.20. ZRENjANIN II, u koloni dva, u desetom redu reči: „Jovan Basta, mob. 063/388-491” zamenjuju se rečima: „Stanislav Mitrović, mob. 069/403-00-46”, a u šesnaestom redu reči: „Andreja Pavlica, mob. 064/822-96-02” zamenjuju se rečima: „Savo Golijanin, mob. 065/858-46-26”.

SEKTOR D.21. VRŠAC, u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Jovan Basta, mob. 063/388-491” zamenjuju se rečima: „Stanislav Mitrović, mob. 069/403-00-46”.

Pododeljak b) VODNO PODRUČJE „SREM”, tabelarni pregled, Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, u trećem redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”.

Pododeljak v) VODNO PODRUČJE „BEOGRAD”, u tabelarnom pregledu, SEKTOR M.4. SMEDEREVSKA PALANKA, u koloni dva, u petom redu reči: „Dragan Vesić, mob. 069/829-44-31” zamenjuju se rečima: „Petar Živojinović, mob. 069/829-44-29”.

Tabelarni pregled Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, u četvrtom redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”, a u petom redu reči: „Vladimir Jovanović, mob. 060 /043-01-000 ” zamenjuju se rečima: „Željko Gris, mob. 064/823-72-11”.

Pododeljak g) VODNO PODRUČJE „DONjI DUNAV”, u tabelarnom pregledu, SEKTOR D.1. NEGOTIN, u koloni dva, u petom redu reči: „Vladan Milićević, 064/893-81-16” zamenjuju se rečima: „Luka Matović, mob. 062/805-89-85”, a u šestom redu reči: „Predrag Janković, 064/893-81-04” zamenjuju se rečima: „Marko Mijušković, mob. 062/681-871”.

SEKTOR D.2. ZAJEČAR – Knjaževac – SVRLJIG – BOLJEVAC, u koloni dva, u petom redu reči: „Vladan Milićević, 064/893-81-16” zamenjuju se rečima: „Predrag Janković, mob. 064/893-81-04”, a u šestom redu reči: „Predrag Janković, 064/893-81-04” zamenjuju se rečima: „Branislav LJumović, mob. 062/645-748”.

U uvodnom tekstu za SEKTOR DĐ.2. GOLUBAC – SMEDEREVO i D.3. Smederevo, u prvom redu reči: „Slobodan Lazarević, mob. 064/840-40-20, E-mail: slobodan.lazarevic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „Nikola Maravić, mob. 064/840-40-49; E-mail: nikola.maravic@srbijavode.rs”.

Tabelarni pregled Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, u osmom redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”, a u devetom redu: „Vladimir Jovanović, mob. 060/043-01-000” zamenjuju se rečima: „Dragan Vasiljević, mob. 064/823-72-16”.

Pododeljak d) VODNO PODRUČJE „SAVA”, tabelarni pregled, u uvodnom tekstu za SEKTOR S.5. VALJEVO, u prvom redu reči: „POMOĆNIK za S.5.1, S.5.2. i S.5.8.: Svetozar Vasilijević, mob. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „POMOĆNIK za S.5.1, S.5.6, S.5.7, S.5.8. i S.5.9: Vladimir Beljinac, mob. 064/840-40-47, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs”, a u drugom redu reči: „POMOĆNIK za S.5.6, S.5.7, i S.5.9: Vladimir Beljinac, mob. 064/840-40-47, E-mail: vladimir.beljinac@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „POMOĆNIK za S.5.2.: Svetozar Vasilijević, mob. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs”.

U uvodnom tekstu za SEKTOR S.6. LOZNICA – KRUPANj – OSEČINA, u prvom redu reči: „S.6.1, S.6.2, S.6.3.” zamenjuju se rečima: „S.6.1, S.6.2, S.6.3 i S.6.4.”

U trećem redu reči: „POMOĆNIK za S.6.4: Svetozar Vasilijević, mob. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs”, brišu se.

Posle SEKTORA S.7. MALI ZVORNIK – LJUBOVIJA – BAJINA BAŠTA – PRIBOJ – PRIJEPOLJE – SJENICA dodaje se uvodni tekst za SEKTOR S.8. BRANE NA DRINI koji glasi:

„POMOĆNIK za brane na Drini na: S.8.1., S.8.2, S.8.3.: Svetozar Vasilijević, mob. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs
VPC „SAVA–DUNAV”, Beograd, tel. 011/214-31-40, 201-81-13, faks 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs”

Posle sektora S.8. BRANE NA DRINI dodaje se uvodni tekst za SEKTOR S.9. BRANE NA UVCU I LIMU koji glasi:

„POMOĆNIK za brane na Uvcu i Limu na: S.9.1, S.9.2, S.9.3 i S.9.4.: Svetozar Vasilijević, mob. 064/840-40-09, E-mail: svetozar.vasilijevic@srbijavode.rs
VPC „SAVA–DUNAV”, Beograd, tel. 011/214-31-40, 201-81-13, faks 011/311-29-27, 201-81-12, E-mail: vpcsava@srbijavode.rs”

Tabelarni pregled Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, u sedmom redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”, a u osmom redu reči: „Vladimir Jovanović, mob. 060 /043-01-000” zamenjuju se rečima: „Dragan Vasiljević, mob. 064/823-72-16”.

Pododeljak đ) VODNO PODRUČJE „MORAVA”, tabelarni pregled, u uvodnom tekstu za SEKTOR M.1. SMEDEREVO, M.2. POŽAREVAC, M.3. VELIKA PLANA – RAČA – LAPOVO – BATOČINA – KRAGUJEVAC, M.4. SMEDEREVSKA PALANKA, M.5. BRANE „KUDREČ I” i „KUDREČ II”, M.6. SVILAJNAC – DESPOTOVAC – JAGODINA i M.7. ĆUPRIJA – PARAĆIN – ĆIĆEVAC, u drugom redu reči: „M.2.1. i M.2.2.:” zamenjuju se rečima: „M.2.1., M.2.2. i M.2.3.: ”, u devetom redu reči: „mob. 063/153-65-82” zamenjuju se rečima: „mob. 064/840-40-86”, a u trinaestom redu reči: „vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „vpcmorava@srbijavode.rs”.

SEKTOR M.3. VELIKA PLANA – RAČA – LAPOVO – BATOČINA – KRAGUJEVAC, u koloni dva, u sedmom redu posle reči: „VD „Zapadna Morava” dodaje se skraćenica: „DOO”, u osmom redu reči: „faks 036/313-329” zamenjuju se rečima: „faks 036/313-330”, u jedanaestom redu reči: „Borivoje Janković, mob. 064/640-47-67” zamenjuju se rečima: „Mirko Šćepanović, mob. 066/648-37-00”, u dvanaestom redu reči: „Biljana Vukićević, mob. 063/651-621” zamenjuju se rečima: „Srđan Sretović, mob. 064/640-47-75”, u dvadesetom redu reči: „faks 036/313-329” zamenjuju se rečima: „faks 036/313-330”, u dvadesettrećem redu reči: „Borivoje Janković, mob. 064/640-47-67” zamenjuju se rečima: „Mirko Šćepanović, mob. 066/648-37-00”, a u dvadesetčetvrtom redu reči: „Biljana Vukićević, mob. 063/651-621” zamenjuju se rečima: „Srđan Sretović, mob. 064/640-47-75”.

SEKTOR M.5. BRANE „KUDREČ I” i „KUDREČ II”, u koloni dva, u četvrtom redu zapeta i reči: „dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs” brišu se.

U uvodnom tekstu za SEKTOR M.8. ALEKSINAC, M.9. NIŠ – BELA PALANKA – PIROT – DIMITROVGRAD, M.10. PROKUPLJE – LESKOVAC – VLASOTINCE i M.11. BRANjE, u drugom redu reči: „Jelena Blagojević, mob. 064/840-40-90, E-mail: jelena.blagojevic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „Jelica Protić, mob. 064/843-21-00, E-mail: jelica.protic@srbijavode.rs”, u petom redu reči: „POMOĆNIK za M.9.1. Jelica Protić, mob. 064/843-21-00, E-mail: jelica.protic@srbijavode.rs” brišu se, u šestom redu posle reči: „POMOĆNIK za” dodaje se reč: „M.9.1.”, u sedmom redu reči: „mob. 063/153-65-82” zamenjuju se rečima: „mob. 064/840-40-86”, a u petnaestom redu reči: „vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „vpcmorava@srbijavode.rs”.

SEKTOR M.10. PROKUPLJE – LESKOVAC – VLASOTINCE, u koloni dva, u dvadesetšestom redu reči: „Aleksandar Simonović, mob. 064/867-84-87” zamenjuju se rečima: „Predrag Jovićević, mob. 060/828-22-80”, u tridesetšestom redu reči: „Aleksandar Simonović, mob. 064/867-84-87” zamenjuju se rečima: „Predrag Jovićević, mob. 060/828-22-80”, a u četrdesetšestom redu reči: „Zoran Mitrović, mob. 069/877-08-04” zamenjuju se rečima: „Milan Kričak, mob. 066/372-922”.

SEKTOR M.11. VRANjE, u koloni dva, u sedamnaestom redu reči: „Krsta Janjić, mob. 064/890-54-54” zamenjuju se rečima: „Goran Đorđević, mob. 060/812-92-03”.

U uvodnom tekstu za SEKTOR M.12. KRUŠEVAC – TRSTENIK – KRALJEVO – NOVI PAZAR, u devetom redu reči: „mob. 063/153-65-82” zamenjuju se rečima: „mob. 064/840-40-86”, a u desetom redu reči: „vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „vpcmorava@srbijavode.rs”.

SEKTOR M.12. KRUŠEVAC – TRSTENIK – KRALJEVO – NOVI PAZAR, u koloni dva, u prvom redu posle reči: „VD „Zapadna Morava” dodaje se skraćenica: „DOO”, a u drugom redu reči: „faks 036/313-329” zamenjuju se rečima: „faks 036/313-330”.

SEKTOR M.13. ČAČAK – POŽEGA– UŽICE, u koloni dva, u petom redu reči: „LJudmila Pirković, tel. 032/322-293” zamenjuju se rečima: „Marina Vukanić, mob. 063/140-49-57”, a u tridesetom redu reči: „LJudmila Pirković, tel. 032/322-293” zamenjuju se rečima: „Marina Vukanić, mob. 063/140-49-57”.

Tabelarni pregled Specijalizovano preduzeće za izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, u trećem redu reči: „E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs”.

U odeljku 2. Sistemi za zaštitu od poplava – sektori, deonice, zaštitni vodni objekti, štićena poplavna područja i kriterijumi za proglašenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih voda i zagušenja ledom, pododeljak d) Vodno područje „Sava”, tabelarni pregled, SEKTOR S.5. VALJEVO, Oznaka deonice S.5.3. u koloni četiri, u osmom redu reči: „RO 300 87.03” zamenjuju se rečima: „RO 250 86.53”, a u devetom redu reči: „VO 400 88.03” zamenjuju se rečima: „VO 350 87.53”.

Pododeljak đ) Vodno područje „Morava”, tabelarni pregled, SEKTOR M.3. VELIKA PLANA – RAČA – LAPOVO – BATOČINA – KRAGUJEVAC, u trećem redu reči: „171.61 km” zamenjuje se rečima: „168.61 km”.

Oznaka deonice M.3.3. u koloni dva, u četvrtom redu reči: „24.40 km” zamenjuju se rečima: „21.40 km”, u koloni tri, u trećem redu reči: „3. Obostrani nasipi uz Uglješnicu od ušća u Lepenicu (2h6.00 km), 12.00 km*” zamenjuju se rečima: „3. Obostrani nasipi uz Uglješnicu od ušća u Lepenicu (2h4.50 km), 9.00 km*”, a u koloni pet, u trećem redu broj: „24.40” zamenjuje se rečima: „21.40 km”.

SEKTOR M.9. NIŠ – BELA PALANKA – PIROT – DIMITROVGRAD, u drugom redu reči: „68.41 km” zamenjuju se rečima: „67.70 km”.

Oznaka deonice M.9.2., u koloni dva, u trećem redu reči: „10.91 km” zamenjuju se rečima: „13.71 km”, u koloni tri, tačka 3. reči: „1.05 km” zamenjuju se rečima „2.18 km”, u koloni pet, u jedanaestom redu broj: „1.05” zamenjuje se rečima: „2.18 km”, a u petnaestom redu broj: „3.75” zamenjuje se rečima: „4.88 km”.

Oznaka deonice M.9.5., u koloni dva, u trećem redu reči: „11.55 km” zamenjuju se rečima: „8.58 km”.

U koloni tri tač. 1. i 2. menjaju se i glase:

„1. Levi nasip uz Nišavu u Pirotu, 1.57 km sa ** obostranim nasipima (2h1.02 km) uz Bistricu od ušća u Nišavu, 2.04 km, ukupno 3.61 km”

2. Desni nasip uz Nišavu u Pirotu, 1.57 km sa ** obostranim nasipima (2h1.70 km) uz Gradašničku reku od ušća u Nišavu, 3.40 km, ukupno 4.97 km”.

U koloni pet, u trećem redu broj: „11.55” zamenjuje se rečima: „8.58 km”.

U glavi 3. OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA OD UNUTRAŠNjIH VODA, odeljak 1. Pravno lice nadležno za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, rukovodilac odbrane od poplava na melioracionom području, njegov zamenik i pomoćnik, rukovodilac hidromelioracionog sistema i njegov zamenik, u tabelarnom pregledu, VODNO PODRUČJE „MORAVA”, MELIORACIONO PODRUČJE „JUŽNA MORAVA”, u koloni tri, reči: „Jelica Protić, mob. 064/843-21-00 E–mail: jelica.protic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „Milorad Džinčić, mob. 064/840-40-94 E–mail: milorad.dzincic@srbiajvode.rs”.

MELIORACIONO PODRUČJE „NIŠAVA”, u koloni tri, reči: „Jelica Protić, mob. 064/843-21-00 E–mail: jelica.protic@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „Milorad Džinčić, mob. 064/840-40-94 E–mail: milorad.dzincic@srbiajvode.rs”.

Pododeljak a) MELIORACIONO PODRUČJE „GORNjI DUNAV”, u tabelarnom pregledu, OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD ZB 1. – GD ZB 25., u koloni dva, u drugom redu reči: „E-mail: razvoj@vdzapadnabacka.co.rs” zamenjuju se rečima: „E-mail: razvoj@vdpzapadnabacka.co.rs”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD B 26. – GD B 44., u koloni dva, u trećem redu reči: „Nikola Čolić 062/550-321” zamenjuju se rečima: „Siniša Vujović, mob. 063/618-190”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD D 45. – GD D 71., u koloni dva, reči:

„VD „DUNAV” AD, Bačka Palanka

tel. 021/755-05-00, faks 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs

V.D. Direktora: Anđelko Šušnica 066/807-40-07

Goran Radišić, mob. 066/807-40-73

Dejan Lazić, mob. 066/807-40-36”

zamenjuju se rečima:

„VD „DUNAV” AD, Bačka Palanka

tel. 021/755-05-00, faks 021/604-15-79, E-mail: office@vddunav.rs

V.D. Direktora: Milorad Miletić

Dejan Lazić, mob. 066/807-40-36

Jovana Andrijašević, mob. 066/807-40-79”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD K 72. – GD K 79., u koloni dva, reči:

„DTD – Krivaja” d.o.o. Bačka Topola

tel. 024/713-215, faks 024/715-666, E-mail: dtd-krivaja@mts.rs

V.D. Direktora: Imre Halgato

Imre Halgato, tel. 064/165-78-35

Cecilija Vujnović, tel. 062/285-777”

zamenjuju se rečima:

„DTD – Krivaja” d.o.o. Bačka Topola

tel. 024/713-215, faks 024/715-666, E-mail: dtd-krivaja@mts.rs

V.D. Direktora: Cecilija Vujnović

Cecilija Vujnović, mob. 062/285-777

Branko Radonjić, mob. 063/772-89-83”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD SBS 80. – GD SBS 84., u koloni dva, reči:

„DTD „Severna Bačka ” DOO Subotica

tel 024/551-844, faks 024/525-053, E-mail: dtdsu@yunord.net

V.D. Direktora: Slavko Vrndžić

Slavko Vrndžić, mob. 063/593-576

Aleksandar Kiš, mob. 063/442-228”

zamenjuju se rečima:

„DTD „Severna Bačka ” DOO Subotica

tel 024/551-844, faks 024/525-053, E-mail: dtdsu@yunord.net

V.D. Direktora: Aleksandar Kiš

Aleksandar Kiš, mob. 063/442-228

Izabela Nađ, mob. 063/449-146”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD GB 144. – GD GB 188., u koloni dva, u trećem redu reči: „V.D. Direktora” zamenjuju se rečju: „Direktor”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD JB 233. – GD JB 262., u koloni dva, u trećem redu reči: „Jovan Basta” zamenjuju se rečima: „Stanislav Mitrović”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD TD 263. – GD TD 285., u koloni dva, u trećem redu reči: „Andreja Pavlica 064/822-96-02” zamenjuju se rečima: „Savo Golijanin”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) GD P 286. – GD P 295., u koloni dva, u drugom redu reči: „E-mail: podunkovin@podunavljekovin.co.rs” zamenjuju se rečima: „E-mail: podunavlje@podunavljekovin.co.rs”.

Pododeljak v) MELIORACIONO PODRUČJE „BEOGRAD DUNAV 1”, u tabelarnom pregledu, OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) BG D1 1., u koloni dva, u petom redu reči: „Milica Kovač, mob. 064/861-48-08” zamenjuju se rečima „Nebojša Starović, mob. 064/861-48-04”.

Pododeljak e) MELIORACIONO PODRUČJE „BEOGRAD MORAVA”, u tabelarnom pregledu, OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) BG M 1. – BG M 3., u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Dragan Vesić, mob. 069/829-44-31” zamenjuju se rečima: „Petar Živojinović, mob. 069/829-44-29”.

Pododeljak ž) MELIORACIONO PODRUČJE „DONjI DUNAV”, u tabelarnom pregledu, OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) DD 3. – DD 5., u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Nikola Jotić, mob. 063/893-81-06” zamenjuju se rečima: „Dragan Savić, mob. 063/631-639, 064/893-81-02”, a u petom redu reči: „Dragan Savić, mob. 063/631-639, 064/893-81-02” zamenjuju se rečima: „Dragan Stanojević mob. 064/893-81-27”.

OZNAKA HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) DD 6. – DD 19., u koloni dva, u četvrtom redu reči: „Vuk Marković, mob. 064/893-81-36” zamenjuju se rečima: „Luka Matović, mob. 062/805-89-85”, a u petom redu reči: „Bojan Jakšić, mob. 064/893-81-30” zamenjuju se rečima: „Predrag Janković, mob. 064/893-81-04”.

Pododeljak i) MELIORACIONO PODRUČJE „VELIKA MORAVA”, u tabelarnom pregledu, u uvodnom tekstu za OZNAKU HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) VM 1., VM 2. i VM 3., u petom redu reči: „E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs”, a u uvodnom tekstu za OZNAKU HIDROMELIORACIONOG SISTEMA (HMS) VM 4., VM 5 i VM 6., u petom redu reči: „E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs” zamenjuju se rečima: „E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs”.

2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print