Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

IZMENE STATUTA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 1. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15) i člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 33. Statuta Razvojne agencije Srbije broj 110-00-2/2016-01 od 25. decembra 2015. godine,
Upravni odbor Razvojne agencije Srbije, na Šesnaestoj sednici održanoj 16. novembra 2016. godine, usvaja

IZMENE STATUTA
Razvojne agencije Srbije

Član 1.

Ovim aktom menja se Statut Razvojne agencije Srbije broj 110-00-2/2016-01 od 25. decembra 2015. godine (u daljem tekstu: Statut).

Menja se član 3. stav 4. Statuta tako da glasi:

„Sedište Agencije je u Beogradu, Kneza Miloša 12.”

Član 2.

U svemu ostalom Statut ostaje neizmenjen.

Član 3.

Ove izmene Statuta se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print