Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 4, člana 26. stav 4. i člana 35. stav 4. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), a u vezi sa članom 21. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 51/09, 31/11 i 115/14),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima

Član 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 15/14, 137/14 i 143/14 – ispravka), u Prilogu 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima: „Obrazac 1 – Bilans stanja društva za upravljanje investicionim fondovima”, „Obrazac 2 – Bilans uspeha društva za upravljanje investicionim fondovima”, „Obrazac 3 – Izveštaj o ostalom rezultatu društva za upravljanje investicionim fondovima”, „Obrazac 4 – Izveštaj o tokovima gotovine društva za upravljanje investicionim fondovima”, reč: „M.P.” briše se.

Ispred reči: „Izveštaj o promenama na kapitalu društva za upravljanje investicionim fondovima” dodaju se reči: „Obrazac 5”.

U „Izveštaju o promenama na kapitalu društva za upravljanje investicionim fondovima” reč: „M.P.” briše se.

Član 2.

U Prilogu 3 – Statistički izveštaj za društva za upravljanje investicionim fondovima, reč „M.P.” briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print