Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 4, člana 26. stav 4. i člana 35. stav 4. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), a u vezi sa članom 21. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 51/09, 31/11 i 115/14),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove

Član 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove („Službeni glasnik RS”, br. 15/14, 137/14 i 143/14 – ispravka), u Prilogu 2 – Finansijski izveštaji za otvorene investicione fondove: „Obrazac 1 – Bilans stanja otvorenog investicionog fonda”, „Obrazac 2 – Bilans uspeha otvorenog investicionog fonda”, „Obrazac 3 – Izveštaj o tokovima gotovine otvorenog investicionog fonda”, „Obrazac 4 – Izveštaj o promenama na neto imovini otvorenog investicionog fonda”, reč: „M.P.” briše se.

Član 2.

U Prilogu 3 – Finansijski izveštaji za zatvorene/privatne investicione fondove: „Obrazac 1 – Bilans stanja zatvorenog/privatnog investicionog fonda”, „Obrazac 2 – Bilans uspeha zatvorenog/privatnog investicionog fonda”, „Obrazac 3 – Izveštaj o ostalom rezultatu zatvorenog/privatnog investicionog fonda”, „Obrazac 4 – Izveštaj o tokovima gotovine zatvorenog/privatnog investicionog fonda”, „Obrazac 5 – Izveštaj o promenama na kapitalu zatvorenog/privatnog investicionog fonda”, reč: „M.P.” briše se.

Član 3.

U Prilogu 4 – Statistički izveštaji za investicione fondove ispred: „Statistički izveštaj otvorenog investicionog fonda” dodaje se reč: „Obrazac 1”.

U „Statistički izveštaj otvorenog investicionog fonda”, reč „M.P.” briše se.

Ispred „Statistički izveštaj zatvorenog/privatnog investicionog fonda” dodaje se reč: „Obrazac 2”.

U „Statistički izveštaj zatvorenog/privatnog investicionog fonda” reč „M.P.” briše se.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print