Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 4, člana 26. stav 4. i člana 35. stav 4. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), a u vezi sa članom 130. stav 5. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze („Službeni glasnik RS”, br. 15/14 i 137/14), u Prilogu 2 – Finansijski izveštaji za berze: „Obrazac 1 – Bilans stanja berze”, „Obrazac 2 – Bilans uspeha berze”, „Obrazac 3 – Izveštaj o ostalom rezultatu berze”, „Obrazac 4 – Izveštaj o tokovima gotovine berze” reč: „M.P.” briše se.

Ispred reči: „Izveštaj o promenama na kapitalu berze” dodaju se reči: „Obrazac 5”.

U „Izveštaju o promenama na kapitalu berze” reč: „M.P.” briše se.

Član 2.

U Prilogu 3 – „Statistički izveštaj za berze” reč „M.P.” briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print