Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu člana 43. stav 5. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 27. decembra 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 37/08, 10/10, 12/10 – ispravka, 103/10, 52/11, 118/14, 141/14 i 4/16) Lista implantata, grupa VI. NEUROHIRURGIJA, menja se i glasi:

„VI. NEUROHIRURGIJA

Šifra

Vrsta implantanta

Standardi implantanata

034.

Klips

Različitih veličina, izrađeni od titanijuma ili čelika

035.

Šrafovi

Različitih veličina, izrađeni od titanijuma ili čelika

036.

Ventrikularni kateter

037.

Dura graft (veštačka dura)

102.

Vagus nerv stimulator

Generator i elektroda

131.

Implantibilni nepunjivi dvokanalni neurostimulator za tretman bola stimulacijom kičmene moždine perkutano i hirurški

Mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T

132.

Perkutani provodnik sa 8 elektroda za implantaciju u epiduralni prostor kičmenog kanala

Dužina provodnika 75 cm, mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T h 2 (dva seta)

133.

Set ekstenzija za implantaciju provodnika sa elektrodama u epiduralni prostor kičmenog kanala

8 kontakata h 2 (dva seta)

134.

Utikač za neiskorišćeni kanal neurostimulatora

Set sa utikačem i rezervnom navlakom za ekstenziju

135.

Hirurški provodnik sa 16 elektroda za implantaciju u epiduralni prostor kičmenog kanala

Konfiguracija 5–6–5 ili 2 h 8; dužina 65 ili 90 cm, mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T

136.

Implantibilni punjivi dvokanalni neurostimulator za dubokomoždanu stimulaciju/DBS/

Mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T

137.

Provodnik sa 4 cilindrične elektrode za dubokomoždanu stimulaciju

Dužina provodnika 28 ili 40 cm h 2 (dva seta)

138.

Bazalni prsten za DBS

Od 14 mm za pokrivanje kraniotomije h 2 (dva seta)

139.

Istegljiva ekstenzija za četvorokanalne provodnike za DBS

Dužina ekstenzije 60 ili 95 cm h 2 (dva seta)

140.

Implantibilni nepunjivi dvokanalni neurostimulator za DBS ili dva jednokanalna

neurostimulatora

Mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T

141.

Programabilna implatibilna pumpa za dostavu lekova za terapiju bola i spasticiteta

Zapremina pumpe 40 ml ili 20 ml; mogućnost snimanja celog tela MR-om 1,5 T i 3 T; podesivi protok pumpe 0,048 ml/dan – 24 ml/dan

142.

Set katetera za dostavu leka u intertekalni prostor za terapiju bola i spasticiteta

Dvodelni

143.

Set delova za implantaciju katetera u intertekalni prostor za dostavu lekova za terapiju bola i spasticiteta

Deo za fiksaciju i oslobađanje katetera; konektor spinalnog i segmenta pumpe

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print