Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Član 1.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 109/16, 19/17, 29/17 – ispravka, 57/17, 73/17, 98/17 i 112/17) Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu (Prilog 1.) zamenjuje se novim Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za 2017. godinu, koji se smatra sastavnim delom ovog pravilnika.

Član 2.

U članu 44. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, priznaju se sredstva u visini stvarnih troškova za implantate:

1) neurostimulator za duboku moždanu stimulaciju;

2) neurostimulator za stimulaciju kičmene moždine;

3) programabilnu implantibilnu pumpu.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01/2 broj 110-128/17

U Beogradu, 27. decembra 2017. godine

Upravni odbor
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Predsednik,

Vanja Mandić, s.r.

Prilog 1.

Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa
zdravstvene zaštite za 2017. godinu

(u 000 dinara)

Red.
br.

Naziv ustanove

Plate

i naknade plata

sa doprinosima na teret poslodavca

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

Ostali indirektni troškovi

Lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal

Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu

Ishrana bolesnika

Lekovi na recept i pomagala preko apoteka

Participacija

UKUPNA NAKNADA UMANjENA ZA PARTICIPACIJU

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Dom zdravlja Bačka Topola

158.416

5.735

45.700

5.784

9.921

10.667

472

258

2.381

234.572

2

Dom zdravlja Mali Iđoš

45.507

1.831

12.280

1.970

2.742

28.089

5.463

86.956

3

Dom zdravlja Subotica

419.232

14.729

84.229

14.814

10.558

9.724

533.838

4

Opšta bolnica Subotica

1.061.614

60.360

194.834

213.843

13.728

227.972

38.605

27.191

7.107

1.831.040

5

Apoteka Subotica

431.893

75.204

356.689

I

Subotica

1.684.769

82.655

337.043

236.411

13.728

251.193

49.272

27.663

460.240

99.879

3.043.095

6

Dom zdravlja Žitište

62.943

5.180

13.593

2.055

3.602

44.457

9.643

122.187

7

Dom zdravlja Novi Bečej

101.390

3.556

22.085

2.776

3.633

69.548

13.948

189.040

8

Dom zdravlja Sečanj

55.537

3.237

16.463

1.420

2.581

47.830

10.963

116.105

9

Dom zdravlja Nova Crnja

42.588

2.996

11.955

2.308

3.098

24.973

4.985

82.933

10

Dom zdravlja Zrenjanin

377.369

17.654

83.593

12.660

30.514

12.706

509.084

11

Opšta bolnica Zrenjanin

948.026

42.374

208.821

182.523

10.768

151.004

61.471

25.156

4.439

1.625.704

12

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

92.818

9.055

19.235

11.967

4.343

3.186

526

140.078

13

Apoteka Zrenjanin

443.491

73.893

369.598

II

Zrenjanin

1.680.671

84.052

375.745

215.709

10.768

198.775

61.471

28.342

630.299

131.103

3.154.729

14

Dom zdravlja Ada

63.610

3.285

15.780

2.307

3.100

1.277

86.805

15

Dom zdravlja Kanjiža

101.130

4.949

27.797

2.526

7.142

11.140

3.227

151.457

16

Dom zdravlja Novi Kneževac

61.329

1.766

15.639

1.431

3.144

1.067

35.492

5.851

114.017

17

Dom zdravlja Čoka

41.168

1.210

10.793

750

1.600

37.127

5.974

86.674

18

Dom zdravlja Senta

75.899

908

20.209

3.258

6.228

805

105.697

19

Apoteka Senta

99.092

15.443

83.649

20

Opšta bolnica Senta

354.271

10.267

64.478

32.609

2.938

49.738

6.595

12.956

1.724

532.128

21

Opšta bolnica Kikinda

471.980

25.846

87.076

53.491

6.574

62.165

47.500

9.478

1.642

762.468

22

Dom zdravlja Kikinda

163.934

6.217

29.272

5.866

2.800

3.668

204.421

23

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

169.209

2.906

31.370

29.550

2.036

20.381

255.452

24

Apoteka Kikinda

7.647

1.148

6.499

III

Kikinda

1.502.530

57.354

302.414

131.788

9.512

137.953

54.095

43.882

190.498

40.759

2.389.267

25

Dom zdravlja Alibunar

85.017

4.191

19.229

2.872

4.633

50.080

10.350

155.672

26

Dom zdravlja Bela Crkva

69.315

5.068

20.183

2.801

5.456

69.300

15.151

156.972

27

Dom zdravlja Kovačica

99.672

4.398

23.353

3.771

10.000

73.129

13.564

200.759

28

Dom zdravlja Kovin

139.777

7.614

24.892

5.562

7.424

79.654

18.237

246.686

29

Dom zdravlja Opovo

53.289

3.641

13.981

1.086

2.595

32.085

7.175

99.502

30

Dom zdravlja Plandište

45.561

3.080

14.087

1.436

2.819

30.098

6.166

90.915

31

Opšta bolnica Vršac

447.342

22.288

75.165

98.669

3.350

74.534

32.130

14.851

807

767.522

32

Dom zdravlja Vršac

156.246

6.715

29.395

4.528

3.923

1.902

198.905

33

Dom zdravlja Pančevo

390.915

15.028

80.834

16.245

38.022

11.408

529.636

34

Opšta bolnica Pančevo

1.055.554

40.841

139.061

204.189

12.672

206.105

82.210

33.229

7.128

1.766.733

35

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

108.108

5.763

18.931

7.466

3.272

10.608

188

153.960

36

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

396.080

15.175

85.854

32.540

9.848

54.503

106

593.894

37

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

392.658

22.977

97.012

41.522

8.540

54.353

21

617.041

38

Apoteka Pančevo

278.520

45.926

232.594

39

Apoteka Vršac

192.771

32.820

159.951

IV

Pančevo

3.439.534

156.779

641.977

422.687

16.022

377.171

114.340

167.544

805.637

170.949

5.970.742

40

Dom zdravlja Apatin

107.679

5.250

29.539

3.062

8.914

4.436

2.641

156.239

41

Dom zdravlja Kula

151.680

4.795

37.220

5.700

9.375

113.197

20.618

301.349

42

Dom zdravlja Odžaci

133.396

7.162

40.182

4.481

15.888

1.835

98.791

18.078

283.657

43

Dom zdravlja Sombor

280.843

17.110

49.535

4.978

17.063

7.000

362.529

44

Opšta bolnica Sombor

996.576

68.744

214.750

186.897

10.844

158.838

61.159

52.188

4.932

1.745.064

45

Apoteka Sombor

279.615

51.007

228.608

V

Sombor

1.670.174

103.061

371.226

205.118

10.844

210.078

61.159

54.023

496.039

104.276

3.077.446

46

Dom zdravlja Bač

50.455

2.533

19.592

1.766

3.161

29.668

5.827

101.348

47

Dom zdravlja Bačka Palanka

224.519

7.957

48.887

12.767

240

26.500

35.000

503

165.235

42.081

479.527

48

Dom zdravlja Bački Petrovac

49.119

2.811

9.493

1.331

3.171

41.123

9.787

97.261

49

Dom zdravlja Beočin

62.018

2.363

13.933

1.515

2.936

50.103

13.040

119.828

50

Dom zdravlja Bečej

159.137

4.661

36.497

5.713

19.058

98.367

19.749

303.684

51

Dom zdravlja Žabalj

101.361

5.091

18.029

2.921

4.470

75.656

15.089

192.439

52

Dom zdravlja Srbobran

63.386

2.773

12.588

1.973

3.240

47.886

10.172

121.674

53

Dom zdravlja Temerin

101.804

3.597

16.035

3.905

6.399

94.502

25.141

201.101

54

Dom zdravlja Titel

55.124

3.520

13.442

1.103

5.719

23.602

5.121

97.389

55

Dom zdravlja Novi Sad

1.170.805

39.775

147.753

26.336

62.003

45.996

1.400.676

56

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

251.466

9.310

47.606

2.144

1.666

312.192

57

Dom zdravlja Vrbas

157.008

6.749

29.730

6.478

8.692

1.966

206.691

58

Opšta bolnica Vrbas

468.720

26.515

104.020

76.780

7.804

106.579

41.616

20.344

1.636

850.742

59

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

89.474

3.819

17.784

145.655

3.660

7.768

3.620

264.540

60

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

543.910

23.736

233.818

1.333.777

12.778

158.743

30.889

1.687

2.335.964

61

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

561.522

29.756

213.402

196.722

7.682

145.110

38.454

852

1.191.796

62

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

534.707

27.543

295.034

127.659

17.534

831.955

29.125

10.955

1.852.602

63

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

715.502

38.052

138.868

353.254

6.963

143.741

21.880

1.418.260

64

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

78.058

1.054

10.004

298

2.600

176

91.838

65

Klinički centar Vojvodine Novi Sad

2.775.448

120.934

843.288

1.416.581

126.054

1.091.564

108.000

110.925

12.329

6.580.465

66

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

20.116

1.021

4.299

1.500

52

26.884

67

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

59.273

1.652

6.924

343

3.587

71.779

68

Apoteka Novi Sad

1.040.172

165.409

874.763

69

Apoteka Vrbas

186.640

37.439

149.201

000

VI

Novi Sad

8.292.932

365.222

2.281.026

3.719.021

179.055

2.636.054

184.616

259.888

1.852.954

428.124

19.342.644

70

Dom zdravlja Inđija

203.696

10.120

38.875

6.000

19.000

145.421

32.831

390.281

71

Dom zdravlja Pećinci

86.213

4.773

25.079

3.110

6.283

52.715

13.210

164.963

72

Dom zdravlja Ruma

224.954

12.935

43.834

8.112

14.000

165.532

38.357

431.010

73

Dom zdravlja Irig

43.041

1.842

8.486

903

2.358

30.600

6.906

80.324

74

Dom zdravlja Stara Pazova

276.074

8.565

51.146

14.708

23.000

27.000

451

226.817

48.477

579.284

75

Dom zdravlja Šid

148.814

4.766

31.190

4.928

7.500

106.726

18.364

285.560

76

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

274.611

13.244

49.352

9.799

8.800

4.554

351.252

77

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

828.713

34.726

140.368

181.474

6.372

172.850

98.059

24.431

3.997

1.482.996

78

Apoteka Sremska Mitrovica

220.706

37.522

183.184

VII

Sremska Mitrovica

2.086.116

90.971

388.330

229.034

6.372

253.791

125.059

24.882

948.517

204.218

3.948.854

79

Dom zdravlja Bogatić

117.871

3.996

21.707

3.773

5.605

799

152.153

80

Dom zdravlja LJubovija

84.793

1.210

17.163

5.158

3.072

10.448

3.152

1.245

123.751

81

Dom zdravlja Loznica

247.840

7.663

50.068

17.941

16.882

3.777

336.617

82

Dom zdravlja Krupanj

59.345

1.202

8.614

4.228

2.709

630

75.468

83

Dom zdravlja Mali Zvornik

44.938

1.472

12.453

2.489

3.228

521

64.059

84

Opšta bolnica Loznica

710.692

16.525

127.152

130.030

10.242

91.711

71.523

19.815

3.565

1.174.125

85

Dom zdravlja Vladimirci

61.730

3.570

11.817

4.532

2.220

1.047

82.822

86

Dom zdravlja Koceljeva

51.096

1.971

11.062

2.270

1.138

690

66.847

87

Dom zdravlja Šabac

376.862

8.869

67.987

19.326

11.931

6.297

478.678

88

Opšta bolnica Šabac

948.222

23.373

176.010

197.111

5.674

180.990

90.000

36.636

4.858

1.653.158

89

Apoteka Loznica

350.139

52.031

298.108

90

Apoteka Šabac

389.098

54.968

334.130

VIII

Šabac

2.703.389

69.851

504.033

386.858

15.916

319.486

171.971

59.603

739.237

130.428

4.839.916

91

Dom zdravlja Ub

102.749

3.229

16.239

4.807

5.685

1.595

131.114

92

Dom zdravlja Valjevo

265.227

8.373

56.860

12.000

5.400

4.959

342.901

93

Dom zdravlja Osečina

44.424

814

12.062

1.912

1.920

532

60.600

94

Dom zdravlja LJig

43.467

1.046

12.303

2.699

3.872

844

62.543

95

Dom zdravlja Mionica

52.075

1.573

10.683

1.689

2.761

871

67.910

96

Opšta bolnica Valjevo

1.116.206

31.739

181.518

236.076

13.674

287.795

67.000

29.785

6.693

1.957.100

97

Apoteka Valjevo

499.703

76.534

423.169

98

Dom zdravlja Lajkovac

61.494

4.018

11.571

3.515

2.573

1.214

81.957

IX

Valjevo

1.685.642

50.792

301.236

262.698

13.674

310.006

67.000

29.785

499.703

93.242

3.127.294

99

Dom zdravlja Smederevo

318.539

13.907

59.865

16.516

5.980

7.824

406.983

100

Opšta bolnica Smederevo

701.555

22.380

113.087

143.207

3.971

106.170

41.014

11.457

7.219

1.135.622

101

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

500.951

17.497

76.962

121.046

5.912

62.924

26.975

9.314

1.742

819.839

102

Apoteka Smederevska Palanka

122.580

16.911

105.669

103

Apoteka Smederevo

391.939

59.998

331.941

104

Apoteka Velika Plana

122.505

18.538

103.967

105

Dom zdravlja Velika Plana

151.488

3.525

25.841

5.436

9.352

2.651

192.991

106

Dom zdravlja Smederevska Palanka

191.697

8.205

30.143

5.475

5.467

3.837

237.150

X

Smederevo

1.864.230

65.514

305.898

291.680

9.883

189.893

67.989

20.771

637.024

118.720

3.334.162

107

Dom zdravlja Veliko Gradište

80.986

2.870

12.434

4.237

4.965

1.269

104.223

108

Dom zdravlja Žagubica

78.790

3.135

12.126

3.065

3.494

4.329

43

863

104.119

109

Dom zdravlja Golubac

50.311

3.233

9.961

1.608

1.892

729

66.276

110

Dom zdravlja Kučevo

75.992

3.725

13.517

4.498

3.948

6.759

200

931

107.708

111

Dom zdravlja Malo Crniće

46.736

3.368

8.310

1.778

998

866

60.324

112

Dom zdravlja Požarevac

350.283

10.786

52.992

14.493

24.885

5.254

448.185

113

Opšta bolnica Požarevac

843.643

21.476

107.379

153.897

9.292

141.682

54.037

41.066

4.340

1.368.132

114

Dom zdravlja Žabari

50.433

4.623

9.942

1.283

1.703

930

67.054

115

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi

88.418

3.708

16.103

5.015

1.855

1.571

113.528

116

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

232.266

7.801

35.269

19.550

1.334

22.910

18.218

4.247

2.086

339.509

117

Apoteka Požarevac

622.330

112.156

510.174

XI

Požarevac

1.897.858

64.725

278.033

209.424

10.626

208.332

83.343

45.556

622.330

130.995

3.289.232

118

Dom zdravlja Kragujevac

567.021

19.164

72.552

36.538

42.376

10.157

727.494

119

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

162.237

3.205

23.970

1.557

976

191.945

120

Dom zdravlja Batočina

60.459

2.513

13.348

2.668

1.941

964

79.965

121

Dom zdravlja Knić

55.733

3.282

10.443

3.959

3.617

1.064

75.970

122

Dom zdravlja Lapovo

41.141

1.662

8.316

1.920

2.079

401

54.717

123

Dom zdravlja Rača

49.724

3.027

8.874

1.841

1.631

813

64.284

124

Dom zdravlja Topola

88.346

4.756

20.615

3.326

3.069

1.868

118.244

125

Zdravstveni centar Aranđelovac

414.265

15.031

66.009

36.599

1.234

70.067

17.807

7.648

7.555

621.105

126

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

147.356

4.417

29.196

8.258

9.428

5.505

193.150

127

Klinički centar Kragujevac

2.133.188

55.904

494.280

1.343.619

31.370

771.032

95.550

64.215

14.267

4.974.891

128

Apoteka Kragujevac

847.281

144.592

702.689

129

Apoteka Aranđelovac

156.343

28.317

128.026

XII

Kragujevac

3.719.470

112.961

747.603

1.440.285

32.604

906.216

113.357

71.863

1.003.624

215.503

7.932.480

130

Dom zdravlja Despotovac

140.052

4.701

27.752

3.255

4.147

874

18

2.575

178.224

131

Dom zdravlja Svilajnac

129.756

3.206

30.355

7.000

5.140

7.354

1.072

2.350

3.361

182.872

132

Dom zdravlja Ćuprija

130.603

4.793

26.363

3.154

4.251

953

1.706

168.411

133

Opšta bolnica Ćuprija

782.294

27.234

118.898

111.070

6.216

132.062

89.070

25.446

3.891

1.288.399

134

Dom zdravlja Rekovac

61.388

2.907

14.380

3.000

2.286

18.453

3.243

99.171

135

Dom zdravlja Jagodina

240.432

7.886

69.973

17.100

6.140

3.826

337.705

136

Opšta bolnica Jagodina

538.386

11.715

93.323

126.003

4.480

142.883

20.223

3.839

933.174

137

Apoteka Jagodina

262.303

41.486

220.817

138

Opšta bolnica Paraćin

340.070

8.776

47.655

36.732

2.616

44.929

7.203

2.632

485.349

139

Dom zdravlja Paraćin

156.480

3.750

24.878

8.604

5.476

3.072

196.116

140

Apoteka Paraćin

99.541

16.001

83.540

XIII

Jagodina

2.519.461

74.968

453.577

315.918

13.312

347.314

96.424

54.818

383.618

85.632

4.173.778

141

Dom zdravlja Bor

176.438

2.824

47.933

7.790

4.037

3.227

235.795

142

Opšta bolnica Bor

542.485

9.331

82.533

75.254

3.466

86.469

18.000

14.330

4.169

827.699

143

Dom zdravlja Majdanpek

97.187

3.508

25.325

3.950

4.732

2.247

132.455

144

Opšta bolnica Majdanpek

103.999

4.135

18.408

9.333

562

2.567

6.524

1.332

403

146.457

145

Zdravstveni centar Negotin

448.088

7.535

80.000

47.520

1.940

35.514

10.667

6.977

5.073

633.168

146

Zdravstveni centar Kladovo

313.004

5.414

72.768

48.944

4.128

30.517

15.500

7.383

1.720

495.938

147

Apoteka Bor

367.894

61.264

306.630

XIV

Bor

1.681.201

32.747

326.967

192.791

10.096

163.836

50.691

30.022

367.894

78.103

2.778.142

148

Dom zdravlja Boljevac

65.879

1.853

12.594

2.519

2.034

992

83.887

149

Zdravstveni centar Knjaževac

327.806

8.702

57.212

24.008

1.530

36.084

3.660

4.095

3.126

459.971

150

Zdravstveni centar Zaječar

777.287

20.277

139.519

102.884

3.762

165.217

40.840

12.240

5.007

1.257.019

151

Apoteka Zaječar

552.255

86.325

465.930

XV

Zaječar

1.170.972

30.832

209.325

129.411

5.292

203.335

44.500

16.335

552.255

95.450

2.266.807

152

Zdravstveni centar Užice

2.961.692

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957

21.256

4.578.226

153

Apoteka Užice

1.019.183

163.565

855.618

XVI

Užice

2.961.692

82.507

570.859

410.991

16.006

420.630

88.840

47.957

1.019.183

184.821

5.433.844

154

Opšta bolnica Čačak

884.628

29.737

150.532

156.819

8.897

141.982

59.973

20.025

6.621

1.445.972

155

Dom zdravlja Čačak

349.319

9.313

54.645

17.756

20.063

6.383

444.713

156

Dom zdravlja Ivanjica

140.716

2.285

42.388

8.625

8.634

8.684

1.636

2.197

210.771

157

Dom zdravlja Lučani

100.751

6.352

19.962

4.140

2.937

236

1.293

133.085

158

Dom zdravlja Gornji Milanovac

147.230

4.577

36.876

12.320

2.769

3.072

200.700

159

Opšta bolnica Gornji Milanovac

278.952

9.901

49.118

55.838

1.802

47.996

7.159

2.671

448.095

160

Apoteka Čačak

486.536

88.650

397.886

161

Apoteka Gornji Milanovac

159.725

28.162

131.563

XVII

Čačak

1.901.596

62.165

353.521

255.498

10.699

224.381

68.657

29.056

646.261

139.049

3.412.785

162

Dom zdravlja Raška

120.304

3.351

25.897

7.939

6.336

651

1.907

162.571

163

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

119.941

4.338

32.971

7.500

6.497

2.348

168.899

164

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70.146

4.472

13.995

6.196

1.621

1.770

2.356

257

100.299

165

Apoteka Kraljevo

629.401

111.596

517.805

166

Dom zdravlja Kraljevo

360.714

10.185

74.274

32.445

15.203

5.596

487.225

167

Opšta bolnica Kraljevo

1.012.305

19.405

181.544

173.177

7.912

174.108

47.904

21.356

9.491

1.628.220

XVIII

Kraljevo

1.683.410

41.751

328.681

227.257

7.912

203.765

49.674

24.363

629.401

131.195

3.065.019

168

Dom zdravlja Trstenik

174.476

6.138

39.501

10.165

15.766

4.106

241.940

169

Dom zdravlja Kruševac

398.277

12.206

94.899

13.328

24.046

8.151

534.605

170

Opšta bolnica Kruševac

1.027.970

29.210

169.780

196.194

6.272

154.957

83.369

18.765

7.463

1.679.054

171

Dom zdravlja Aleksandrovac

105.793

1.962

30.075

7.203

7.058

1.498

1.442

152.147

172

Dom zdravlja Varvarin

60.671

1.433

16.800

3.318

3.265

1.091

84.396

173

Dom zdravlja Ćićevac

41.392

849

13.174

2.424

2.520

810

59.549

174

Apoteka Kruševac

744.015

110.150

633.865

175

Dom zdravlja Brus

81.258

1.565

25.354

4.101

3.531

452

1.075

115.186

XIX

Kruševac

1.889.837

53.363

389.583

236.733

6.272

211.143

83.369

20.715

744.015

134.288

3.500.742

176

Dom zdravlja Gadžin Han

47.915

3.778

9.303

1.908

1.574

357

64.121

177

Dom zdravlja Doljevac

68.270

3.292

12.874

4.612

3.849

22.075

4.202

110.770

178

Dom zdravlja Svrljig

67.369

2.268

12.413

3.436

2.412

857

87.041

179

Dom zdravlja Sokobanja

65.999

1.457

16.922

3.548

3.841

38.997

7.174

123.590

180

Dom zdravlja Niš

823.041

25.786

96.754

36.938

62.348

17.691

1.027.176

181

Dom zdravlja Merošina

54.176

4.308

13.083

4.088

2.552

821

77.386

182

Dom zdravlja Ražanj

44.993

2.805

10.253

1.806

1.434

424

60.867

183

Dom zdravlja Aleksinac

137.587

6.921

24.835

10.697

3.281

2.342

180.979

184

Opšta bolnica Aleksinac

245.576

10.079

39.010

29.329

3.701

34.147

5.388

1.744

365.486

185

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

468.127

17.258

123.613

37.005

518

7.957

33.745

118

688.105

186

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

266.204

5.568

61.442

8.209

2.452

121

343.754

187

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

170.249

5.423

25.938

7.243

11.300

4.680

215.473

188

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

36.842

735

2.905

370

1.399

42.251

189

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

44.991

1.425

5.024

327

2.029

1.018

52.778

190

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”, Sokobanja

123.924

4.231

33.982

21.418

126

6.675

10.182

194

200.344

191

Klinički centar Niš

2.878.230

84.553

546.203

1.684.510

124.216

908.147

145.296

55.114

9.966

6.416.303

192

Klinika za stomatologiju Niš

147.648

3.480

12.802

6.000

256

8.406

1.607

166

180.033

193

Apoteka Niš

1.221.339

163.684

1.057.655

29

Niš

5.691.141

183.367

1.047.356

1.861.444

128.817

1.063.803

145.296

106.036

1.282.411

215.559

11.294.112

194

Dom zdravlja Kuršumlija

117.622

1.394

24.080

7.692

6.217

7.769

1.233

1.250

164.757

195

Dom zdravlja Blace

75.106

890

12.053

4.235

2.742

966

94.060

196

Dom zdravlja Žitorađa

60.017

4.114

11.832

3.412

2.000

999

80.376

197

Dom zdravlja Prokuplje

183.292

7.019

43.392

12.770

10.023

3.096

253.400

198

Opšta bolnica Prokuplje

584.500

19.292

87.324

60.839

2.004

87.457

24.000

14.100

2.189

877.327

199

Apoteka Prokuplje

409.849

60.813

349.036

29I

Prokuplje

1.020.537

32.709

178.681

88.948

2.004

108.439

31.769

15.333

409.849

69.313

1.818.956

200

Dom zdravlja Bela Palanka

79.259

3.395

17.630

1.829

2.896

93

557

104.545

201

Dom zdravlja Pirot

198.133

5.504

38.480

6.767

2.912

4.086

247.710

202

Opšta bolnica Pirot

596.148

17.202

95.040

95.208

2.748

101.654

36.447

11.253

2.843

952.857

203

Dom zdravlja Babušnica

68.200

2.201

17.682

1.843

3.038

483

92.481

204

Dom zdravlja Dimitrovgrad

74.708

1.735

15.917

2.767

3.263

307

798

97.899

205

Apoteka Pirot

301.921

55.412

246.509

29II

Pirot

1.016.448

30.037

184.749

108.414

2.748

113.763

36.447

11.560

302.014

64.179

1.742.001

206

Dom zdravlja Bojnik

57.344

2.082

9.219

2.726

2.534

337

73.568

207

Dom zdravlja Leskovac

517.691

16.285

111.995

25.986

26.979

9.157

689.779

208

Dom zdravlja Vlasotince

138.159

1.863

28.211

7.728

9.258

1.165

184.054

209

Dom zdravlja Medveđa

51.631

1.898

14.565

1.899

2.117

710

71.400

210

Opšta bolnica Leskovac

1.211.902

29.468

173.133

182.133

7.698

196.759

58.103

24.747

4.434

1.879.509

211

Apoteka Leskovac

584.078

75.483

508.595

212

Dom zdravlja Lebane

110.996

1.596

14.946

5.965

3.062

1.652

1.218

136.999

29III

Leskovac

2.087.723

53.192

352.069

226.437

7.698

240.709

59.755

24.747

584.078

92.504

3.543.904

213

Zdravstveni centar Vranje

1.140.768

34.250

183.603

167.244

8.300

154.313

98.752

18.725

7.628

1.798.327

214

DZ Trgovište

39.468

712

12.916

3.230

1.207

191

57.342

215

Dom zdravlja Bosilegrad

52.657

13.450

1.837

1.858

365

358

69.809

216

Dom zdravlja Bujanovac

178.634

5.644

34.495

7.829

5.021

1.682

229.941

217

Dom zdravlja Preševo

157.848

5.213

36.943

6.032

4.958

270

446

210.818

218

Dom zdravlja Vladičin Han

101.316

1.462

25.944

4.703

4.591

1.048

136.968

219

Zdravstveni centar Surdulica

277.552

4.517

48.887

17.864

776

27.071

4.472

1.081

380.058

220

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

76.882

638

22.669

4.953

2.621

4.736

130

112.369

221

Apoteka Vranje

412.048

52.937

359.111

222

Apoteka Bujanovac

147.881

17.634

130.247

29IV

Vranje

2.025.125

52.436

378.907

213.692

9.076

201.640

98.752

28.568

559.929

83.135

3.484.990

223

Dom zdravlja Zvečan

147.683

1.968

19.159

1.793

4.992

175.595

224

Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1.524.289

21.491

226.404

47.239

6.720

81.718

22.117

16.113

1.946.091

225

Apoteka Kosovska Mitrovica

87.061

813

6.230

106.211

13.633

186.682

29V

Kosovska Mitrovica

1.759.033

24.272

251.793

49.032

6.720

86.710

22.117

16.113

106.211

13.633

2.308.368

226

Dom zdravlja Barajevo

115.880

4.741

29.631

7.017

48

4.554

23.004

509

1.927

183.457

227

Dom zdravlja Voždovac

504.744

18.566

72.908

15.926

28.912

15.460

625.596

228

Dom zdravlja Vračar

216.622

7.668

46.705

5.319

14.480

5.857

284.937

229

Dom zdravlja Grocka

306.437

13.117

51.137

10.745

12.441

5.451

388.426

230

Dom zdravlja Zvezdara

488.922

17.435

65.799

14.475

20.845

12.397

595.079

231

Dom zdravlja Zemun

646.469

25.064

101.394

24.584

41.821

21.499

817.833

232

Dom zdravlja Lazarevac

278.799

14.576

65.165

28.739

22.853

1.044

3.663

407.513

233

Dom zdravlja Mladenovac

199.183

8.953

39.766

4.187

10.293

4.520

257.862

234

Dom zdravlja Novi Beograd

629.402

21.612

108.760

19.418

45.737

27.755

797.174

235

Dom zdravlja Obrenovac

300.468

9.756

49.394

15.779

80

19.608

34.730

473

8.459

421.829

236

Dom zdravlja Palilula

568.642

21.892

88.125

18.884

36.434

17.558

716.419

237

Dom zdravlja Rakovica

343.332

12.916

38.206

8.920

15.903

10.309

408.968

238

Dom zdravlja Savski Venac

184.228

7.122

36.383

8.396

13.135

4.859

244.405

239

Dom zdravlja Sopot

87.064

3.934

19.295

2.836

4.846

1.545

116.430

240

Dom zdravlja Stari Grad

289.639

10.677

47.601

7.963

18.965

9.368

365.477

241

Dom zdravlja Čukarica

531.135

19.200

69.989

25.000

39.823

21.288

663.859

242

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

144.612

5.649

27.549

12.952

2.150

8.739

41.925

5.966

253

249.289

243

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

166.485

6.531

33.032

902

1.786

4.858

10

213.584

244

Institut za neonatologiju

264.960

13.072

62.445

43.540

1.680

37.691

5.080

428.468

245

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

406.249

16.568

96.366

89.235

978

122.931

11.832

763

743.396

246

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

906.648

28.305

152.614

4.027

3.855

1.095.449

247

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

66.111

2.036

8.815

200

4.148

769

80.541

248

Gradski zavod za gerontologiju

245.880

9.775

15.256

600

2.000

1.419

272.092

249

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

155.103

5.915

23.300

2.244

10.925

4.869

192.618

250

Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

92.840

4.123

25.305

12.204

2.396

8.058

69.580

7.367

700

221.173

251

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

143.449

4.759

19.413

1.036

2.081

539

171.277

252

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

111.083

4.272

20.317

3.148

8.900

7.492

7.054

148.158

253

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

152.950

6.480

29.463

1.923

2.218

9.541

209

202.366

254

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

153.072

4.461

16.559

10.302

4.999

5.997

195.390

255

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

87.314

2.722

17.516

72

47

3.978

111.649

256

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

739.882

29.891

137.254

103.955

20.790

593.881

26.492

10.484

1.641.661

257

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

597.891

20.517

81.786

62.551

5.214

25.502

793.461

258

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

591.562

27.921

250.415

178.637

23.656

910.858

26.899

4.254

2.005.694

259

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”

880.538

33.257

235.599

379.345

15.046

274.583

38.189

309

1.856.248

260

Institut za mentalno zdravlje

309.326

8.983

46.213

18.384

3.030

12.215

817

397.334

261

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

842.258

35.049

292.678

1.334.158

6.114

162.393

20.630

4

2.693.276

262

Institut za reumatologiju

231.611

8.065

40.119

670.452

7.151

7.968

935

964.431

263

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”

264.006

10.340

43.114

8.517

36

9.051

18.013

1.914

351.163

264

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

113.894

2.889

19.339

1.138

2.356

4.953

144.569

265

Univerzitetska dečja klinika

671.149

30.659

138.686

202.492

11.981

173.754

17.799

23.877

1.270.397

266

Ginekološko-akušerska klinika

719.140

29.080

246.711

107.319

7.332

179.055

21.978

2.327

1.308.288

267

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa”

803.748

31.911

181.796

483.441

27.021

359.220

16.872

4.949

1.899.060

268

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

992.982

41.875

305.383

140.064

6.193

296.629

57.872

52.799

2.438

1.891.359

269

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

1.174.385

48.845

235.173

266.941

29.736

413.438

72.346

27.901

5.903

2.262.862

270

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

1.474.240

51.284

358.754

364.362

25.314

428.678

150.636

36.136

3.082

2.886.322

271

Klinički centar Srbije

6.843.780

276.223

1.716.431

4.276.796

266.714

3.134.092

85.311

415.673

20.309

16.994.711

272

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović”

86.563

2.686

24.568

77

2.900

4.401

134

121.061

273

Vojnomedicinska akademija

915.896

35.219

427.355

470.295

28.440

590.280

53.949

89.341

2.737

2.608.038

274

Apoteka Beograd

5.306.903

883.649

4.423.254

29VI

Beograd

27.040.573

1.056.591

6.259.582

9.469.497

475.705

8.115.591

607.152

927.023

5.314.395

1.132.206

58.133.903

275

Zdravstveni centar Gnjilane

310.168

7.576

35.048

24.184

3.636

2.421

124

382.909

276

Apoteka Gnjilane

29.012

1.042

936

16.658

2.186

45.462

29VII

Gnjilane

339.180

8.618

35.984

24.184

3.636

2.421

16.658

2.310

428.371

277

Dom zdravlja Gračanica, Priština

528.708

37.433

1.500

13.574

879

698

581.396

278

Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

327.233

19.692

355

3.728

657

359

351.306

279

Dom zdravlja Kosovo Polje

140.115

12.431

525

1.031

828

143

154.787

280

Dom zdravlja Obilić

180.429

1.480

9.888

833

1.916

256

205

194.597

281

Dom zdravlja Štrpce

244.913

3.020

16.962

2.805

4.882

4.766

1.020

276.328

282

Kliničko-bolnički centar Priština

812.859

31.553

10.247

694

13.366

861

2.288

867.292

283

Zdravstveni centar Prizren

115.844

3.689

243

136

1.128

153

120.887

284

Apoteka Prizren

7.804

73

7.877

285

Dom zdravlja Dragaš

19.390

253

19.643

286

Zdravstveni centar Peć

83.934

3.632

202

433

836

49

88.988

287

Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

13.014

71

13.085

288

Apoteka Peć

754

84

838

289

Zdravstveni centar Đakovica

14.624

245

14.869

290

Dom zdravlja Istok

36.071

3.571

313

198

219

49

40.323

291

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

14.337

215

14.552

292

Dom zdravlja Priština

231.713

1.863

233.576

293

Apoteka Priština

5.403

69

5.472

29VIII

Gračanica

2.777.145

4.500

141.724

17.023

694

39.264

861

9.569

4.964

2.985.816

294

Opšta bolnica Novi Pazar

626.825

17.472

105.280

95.285

3.020

81.852

55.089

12.250

2.594

994.479

295

Dom zdravlja Novi Pazar

291.390

8.175

44.141

28.253

3.884

253.482

32.530

596.795

296

Dom zdravlja Tutin

160.876

1.777

29.261

12.643

7.418

18.950

1.474

53.388

7.305

278.482

29IX

Novi Pazar

1.079.091

27.424

178.682

136.181

3.020

93.154

74.039

13.724

306.870

42.429

1.869.756

A

SVEGA

90.871.480

3.155.416

18.476.604

21.714.164

1.035.075

17.840.061

2.711.154

2.203.454

22.120.713

4.436.966

175.691.155

297

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja” Aranđelovac

26.670

658

6.066

122

444

4.915

38.875

298

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”

11.704

212

2.077

408

2.011

8

16.404

299

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

66.267

1.763

16.823

1.278

837

7.665

348

94.285

300

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja

29.085

647

13.758

650

2.360

9.173

60

55.613

301

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”

130.792

4.979

24.925

12.704

10.325

8.140

504

191.361

302

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš

148.022

4.374

27.969

168.123

3.030

32.747

6.067

2.274

388.058

303

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” – Čajetina

14.891

254

5.723

143

29.443

472

509

50.417

B

SVEGA RH

427.431

12.887

97.341

183.020

3.030

76.564

38.443

3.703

835.013

V

UKUPNO

91.298.911

3.168.303

18.573.945

21.897.184

1.038.105

17.916.625

2.711.154

2.241.897

22.120.713

4.440.669

176.526.168

304

ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE”

446.965

17.862

62.036

13.245

17.600

30.286

26.029

561.965

G

SVEGA ZU VAN PMZU

446.965

17.862

62.036

13.245

17.600

30.286

26.029

561.965❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print