Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)


Na osnovu člana 42a stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Službeni glasnik RS”, broj 48/17), u članu 2. stav 4. reči: „uređuje određivanje” zamenjuju se rečju: „određuju”.

Član 2.

U 2017. godini zahtev za odobrenje kreditne podrške podnosi se banci do 1. decembra 2017. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print