Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 249. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US), na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja,
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o ispitivanju vozila

Član 1.

U Pravilniku o ispitivanju vozila („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15 i 82/15) u Prilogu 1 Ispitivanje vozila, utvrđivanje godine proizvodnje i sadržaj dokumentacije, koji je odštampan uz taj Pravilnik i čini njegov sastavni deo, u Glavi 1. Karakteristični slučajevi ispitivanja, Odeljak 1.3. Ispitivanje prepravljenog vozila, Pododeljak 1.3.14. Ispitivanje naknadno presvučenih stakala vozila unutrašnjom plastičnom presvlakom, u nazivu tog pododeljka reč: „presvlakom” zamenjuje se rečju: „prevlakom”, a u stavu 4. reči: „1. novembra 2016.” zamenjuju se rečima: „1. juna 2017.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print