Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.07.2019.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
("Sl. glasnik RS", br. 54/2019)


Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17), u članu 5. reči: „deset jednakih polugodišnjih rata” zamenjuju se rečima: „osam jednakih polugodišnjih rata” i reči: „31. avgusta i 28. februara, počev od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine” zamenjuju se rečima: „28. februara i 31. avgusta, počev od 28. februara 2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine”.

Član 2.

U članu 14. dodaje se stav 3, koji glasi:

„U slučaju da je postupak stečaja ili likvidacije nad bankom kod koje je položena devizna štednja okončan, na zahtev Uprave, Agencija za osiguranje depozita dostavlja raspoložive podatke o deviznim štednim ulozima kod ovih banaka, na osnovu dokumentacije iz Centralne arhive Agencije.”.

Član 3.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava odlučuje najkasnije do 23. decembra 2019. godine.”.

Član 4.

U članu 17. stav 3. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print