Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.01.2018.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)


Na osnovu čl. 61. i 75. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 10. Odluke o organizaciji i radu Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 31/13 i 137/14),

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 17. januara 2018. godine, doneo je

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva

Član 1.

U Pravilniku o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 33/10 i 13/16) u članu 6. stav 1. posle reči: ,,uspeo” dodaju se reči: ,,ili nije sproveden”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print