Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.01.2018.

Izmene i dopune Statuta Stomatološke komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)


Na osnovu člana 19. stav 2. tačka 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 99/10), člana 35. stav 1. tačka 1. alineja 1. i člana 42. Statuta Stomatološke komore Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15, 107/15, 13/17 i 43/17),

Skupština Stomatološke komore Srbije, na sednici održanoj 23. decembra 2017. godine, donosi

IZMENE I DOPUNE
Statuta Stomatološke komore Srbije

Član 1.

U postojećem članu 15. Statuta („Službeni glasnik RS”, br. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15, 107/15, 13/17 i 43/17) dodaju se dva nova stava, st. 9. i 10. koji glase:

„Predsednik Izvršnog odbora donosi rešenja o upisu u Imenik članova Komore, kao i rešenja o ispisu iz Imenika članova Komore po osnovu člana 11. Statuta, za članstvo sa područja Ogranka za koji je formiran Izvršni odbor.

Predsednik Izvršnog odbora u okviru svojih nadležnosti izdaje uverenja, potvrde i prepise na zahtev članstva o podacima koje su u evidenciji Ogranka.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print