Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2018.

Uredba o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 39/2018)


Na osnovu člana 148. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika

Član 1.

U Uredbi o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika („Službeni glasnik RS”, broj 8/17) član 4. tačka 3) menja se i glasi:

„3) obrazovanje – obuhvata stečeno obrazovanje, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, a koji su propisani posebnim propisima;”

Član 2.

U članu 5. tačka 3) menja se i glasi:

„3) obrazovanje – visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, master strukovne, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na fakultetu, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;”

Član 3.

U članu 6. tačka 3) menja se i glasi:

„3) obrazovanje – visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, master strukovne, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na fakultetu, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;”

Član 4.

U članu 7. tačka 3) menja se i glasi:

„3) obrazovanje – visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, master strukovne, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na fakultetu, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;”

Član 5.

U članu 8. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) obrazovanje – visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovne strukovne studije, odnosno studije u trajanju do tri godine, visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, master strukovne, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističke studije na fakultetu, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

4) čin/zvanje – zastavnik policije, zastavnik I klase policije, potporučnik policije, poručnik policije, kapetan policije, major policije, potpukovnik policije/policijski saradnik, samostalni policijski saradnik, mlađi policijski savetnik, policijski savetnik i samostalni policijski savetnik/zastavnik vatrogasac, zastavnik I klase vatrogasac, poručnik vatrogasac, kapetan vatrogasac i major vatrogasac;”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print