Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2017.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o osiguranju
depozita

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini, 23. maja 2017. godine.

ZAKON
o dopuni Zakona o osiguranju depozita

Član 1.

U Zakonu o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), u članu 7. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može do jedne četvrtine deviznih sredstava fonda za osiguranje depozita ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print