Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.11.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2017)


Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije

1. U Odluci o obrazovanju Koordinacione komisije („Službeni glasnik RS”, broj 83/17), tačka 5. podtačka 11) menja se i glasi:

„11) Jasmina Jovanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;”

2. U tački 6. podtačka 5) menja se i glasi:

„5) Maja Matija Ristić, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;”

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print