Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.11.2016.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)


Na osnovu člana 112. stav 6. i člana 221. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 3. novembra 2016. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

Član 1.

U Odluci o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice („Službeni glasnik RS”, broj 131/14) u članu 2. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„U slučaju iz stava 1. ovog člana, zdravstvena kartica se uručuje osiguranom licu, odnosno poslodavcu za zaposlene i članove njihovih porodica, u službenim prostorijama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Trošak izdavanja zdravstvene kartice koji snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice, odnosno poslodavac za zaposlene i članove njihovih porodica, ukoliko se izjasne da žele da im se dostava zdravstvene kartice izvrši poštanskom dostavom na kućnu adresu, utvrđuje se u visini od 469,00 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici.”

Dosadašnji stav 2. ovog člana postaje stav 4.

Član 2.

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print