Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.11.2017.

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 22. novembra 2017. godine.

ZAKON
o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS”, br. 123/14 i 106/15), u članu 44. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Rukovalac podacima koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije je zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije dužan je da o svakoj povredi bezbednosti podataka iz stava 2. ovog člana obavesti lice, odnosno lica na koja se ti podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.”

Član 2.

U članu 56. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) ne obavesti lice, odnosno lica na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi bezbednosti podataka (član 44. stav 5.).”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print