Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.07.2019.

Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)


Član 1.

U Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u Prilogu 10, Tabela 10. Visina naknade za putarinu menja se i glasi:

„Tabela 10. Visina naknade za putarinu

Kategorija vozila Osnovica Visina naknade(dinara)
I km 4,0728
IA km 2,0364
II km 6,1091
III km 12,2183
IV km 24,4366

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print