Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o javnim ispravama koje izdaje srednja škola ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 79. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o javnim ispravama koje izdaje srednja škola

Član 1.

U Pravilniku o javnim ispravama koje izdaje srednja škola („Službeni glasnik RS”, br. 31/06, 51/06, 44/13 i 43/15) član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Škola izdaje učeniku svedočanstvo za svaki završeni razred na Obrascu broj 2, a ukoliko se knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje svedočanstvo čija je sadržina utvrđena ovim pravilnikom.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na 100-gramskoj hartiji sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine 25 x 35 cm.

Obrazac broj 2 odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print