Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 76. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi

Član 1.

U Pravilniku o evidenciji u srednjoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 31/06, 51/06, 44/13, 55/14 i 73/16) u članu 3. st. 2. i 6. posle reči: „deo” briše se zarez i dodaju se reči: „i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika.”

Član 2.

U članu 5. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, ispravka pogrešno unetih podataka vrši se elektronski, o čemu škola sačinjava trajni elektronski zapis.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print