Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis („Službeni glasnik RSˮ, br. 112/15, 108/16, 95/18 i 86/19) u članu 2. stav 1. reči: „31. decembra 2020. godineˮ zamenjuju se rečima: „31. decembra 2021. godineˮ.

Član 2.

U članu 9. reči: „255,00 dinaraˮ zamenjuju se rečima: „299,00 dinaraˮ.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print