Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US) i tačke 19. Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 3/11, 31/12, 57/12, 78/12, 87/12, 107/12, 62/13, 125/14, 135/14, 4/15, 78/15 i 102/15),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

UPUTSTVO
o izmenama Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije

1. U Uputstvu za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 8/11, 43/11, 57/12, 65/13, 118/13, 127/14 i 141/14) u tački 3. stav 1, reči: „šifru 0, 5 ili 9” zamenjuju se rečima: „šifru 0, 5, 9, A, B, C ili D”.

U stavu 3, reči: „šifru 70, 71, 72, 73 ili 74, a na šestoj cifri šifru 0, 5 ili 9” zamenjuju se rečima: „šifru 70, 71, 72, 73, 74 ili 75, a na šestoj cifri šifru 0, 5, 9, A, B, C ili D”.

2. U tački 5. stav 1, reči: „šifru 1, 2, 3, 4, 6, 7 ili 8” zamenjuju se rečima: „šifru 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ili O”.

3. U tački 7. stav 2, reči: „šifru 0, 5 ili 9” zamenjuju se rečima: „šifru 0, 5, 9, A, B, C ili D”.

4. U tački 9. stav 2, reči: „banke u zemlji i ostalo monetarno posredovanje” zamenjuju se rečju: „banke”.

5. U tački 14. stav 1, reči: „Sektoru za informacione tehnologije” zamenjuju se rečima: „Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije”.

6. Ovo uputstvo objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 17. februara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print