Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3) i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

UPUTSTVO
o izmenama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja

1. U Uputstvu o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja („Službeni glasnik RS”, broj 137/14), u tački 4, u odredbama pod 3), 5), 7), 11) i 76), reči: „na računima 120, 121, 122 i 124” zamenjuju se rečima: „na računima 120, 122 i 124”.

U odredbi pod 7) na oba mesta, kao i u odredbama pod 8) i 38), reči: „94 ili 95” zamenjuju se rečima: „94, 95 ili 96”.

U odredbama pod 11) i 41) – na oba mesta, kao i u odredbama pod 12) i 42), reči: „91 ili 93” zamenjuju se rečima: „91, 93 ili 96”.

U odredbi pod 14), reči: „kao i stanje na računima 415 i 416 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbi pod 19), reči: „kao i stanje na računima 415 i 416 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbi pod 24), reči: „kao i stanje na računima 415 i 416 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbama pod 33), 35), 41), 77), 91) i 93), reči: „na računima 220, 221, 222 i 224” zamenjuju se rečima: „na računima 220, 222 i 224”.

Odredba pod 37) menja se i glasi:

„37) u poziciji pod rednim brojem 7.3 – Devizni plasmani banke dati ostalom nebankarskom sektoru – stanje na računima 050, 052, 053, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 090, 091, 092, 200, 201, 202, 203, 207, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12–25, 27, 30–35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, kao i stanje na računima 220, 222 i 224, kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12–25, 27, 30–35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, a deseta cifra je 7 ili 8;”.

U odredbi pod 50), reči: „kao i stanje na računima 515 i 516 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbi pod 56), reči: „kao i stanje na računima 515 i 516 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbi pod 62), reči: „kao i stanje na računima 515 i 516 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8” zamenjuju se rečima: „kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9”.

U odredbama pod 68), 72), 89) i 91) – na oba mesta, kao i u odredbi pod 81), reči: „cifre 70–74” zamenjuju se rečima: „cifre 70–75”.

Odredbe pod 69) i 70) menjaju se i glase:

„69) u poziciji pod rednim brojem 12.2 – Kratkoročni devizni depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu – stanje na računima 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 517, 521, 525, 527, 530, 531, 533, 535, 536, 537, 590, 592 i 593 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, a sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9, te stanje na računima 520, 524 i 526 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1, 2 ili 7 i na računu 582 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1 ili 2;

70) u poziciji pod rednim brojem 12.3 – Kratkoročni dinarski depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu – stanje na računima 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 421, 425, 426, 427, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 490, 492 i 493 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, a sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9;”.

Odredbe pod 73) i 74) menjaju se i glase:

„73) u poziciji pod rednim brojem 13.2 – Dugoročni devizni depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu – stanje na računima 502, 503, 504, 505, 509, 511, 512, 517, 533, 535, 536 i 537 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9, te stanje na računima 520, 524 i 526 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1, 2 ili 7 i na računu 582 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1 ili 2;

74) u poziciji pod rednim brojem 13.3 – Dugoročni dinarski depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu – stanje na računima 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 426, 433, 435, 436 i 437 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70–75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9;”.

2. U tački 5, reči: „kod kojih je šesta cifra u šifri 1, 2, 3, 4, 6, 7 ili 8” zamenjuju se rečima: „kod kojih je na mestu šeste cifre u šifri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ili O”.

3. U tački 6, reči: „Sektoru za informacione tehnologije” zamenjuju se rečima: „Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije”.

4. Prvi izveštaj s podacima na Obrascu MA u skladu sa odredbama ovog uputstva banke će dostaviti 4. januara 2018. godine, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog radnog dana.

5. Ovo uputstvo objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print