Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3) i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka

1. U Odluci o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 141/14), Prilog 1 koji je odštampan uz tu odluku zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovu odluku.

2. Banke će prve izveštaje na Obrascu DŠ iz novog Priloga 1 iz tačke 1. ove odluke dostaviti 3. januara 2018. godine, s podacima koji se odnose na dane 1. i 2. januar 2018. godine, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju tih dana.

3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print