Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA O STANJU DINARSKIH ŠTEDNIH ULOGA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3) i člana 68. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva

1. U Odluci o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva („Službeni glasnik RS”, broj 98/16 – u daljem tekstu: Odluka), u tački 5, reči: „Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije” zamenjuju se rečima: „Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije”.

2. Prilog 1 koji je odštampan uz Odluku zamenjuje se novim Prilogom 1, koji je odštampan uz ovu odluku.

3. Prvi izveštaj na Obrascu DŠ iz novog Priloga 1 iz tačke 2. ove odluke banke će dostaviti do 8. marta 2018. godine, prema knjigovodstvenom stanju podataka na dan 31. januara 2018. godine.

4. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print