Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)


Član 1.

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 18/16) u članu 16, kojim se utvrđuju opštine u Republici Srbiji, u tabeli, brišu se tačka 23. Bor sa naseljenim mestima i katastarskim opštinama i tačka 116. Prokuplje sa naseljenim mestima i katastarskim opštinama.

Član 2.

U članu 20, kojim se utvrđuju gradovi u Republici Srbiji, u tabeli, tačka 1. menja se i glasi:

„1. Bor

Bor

Bor IBor II


Brestovac

Brestovac


Bučje

Bučje


Gornjane

Gornjane


Donja Bela Reka

Donja Bela Reka


Zlot

Zlot IZlot IIZlot IIIZlot IVZlot V


Krivelj

Krivelj


Luka

Luka


Metovnica

Metovnica


Oštrelj

Oštrelj


Slatina

Slatina


Tanda

Tanda


Topla

Topla


Šarbanovac

Šarbanovac.”.


Dosadašnja tačka 1. postaje tačka 1a.

Posle tačke 16. dodaje se tačka 16a, koja glasi:

„16a Prokuplje

Arbanaška

Arbanaška


Babin Potok

Babin Potok


Babotinac

Babotinac


Bajčince

Bajčince


Balinovac

Balinovac


Balčak

Balčak


Bace

Bace


Bela Voda

Bela Voda


Beli Kamen

Beli Kamen


Belogoš

Belogoš


Beloljin

Beloljin


Berilje

Berilje


Bogojevac

Bogojevac


Bregovina

Bregovina


Bresnik

Bresnik


Bresničić

Bresničić


Bublica

Bublica


Bukoloram

Bukoloram


Bulatovac

Bulatovac


Bučince

Bučince


Velika Plana

Velika Plana


Viča

Viča


Vlasovo

VlasovoVlasa


Vodice

Vodice


Glasovik

Glasovik


Gojinovac

Gojinovac


Gornja Bejašnica

Gornja Bejašnica


Gornja Bresnica

Gornja Bresnica


Gornja Konjuša

Gornja Konjuša


Gornja Rečica

Gornja Rečica


Gornja Stražava

Gornja Stražava


Gornja Toponica

Gornja Toponica


Gornja Trnava

Gornja Trnava


Gornje Kordince

Gornje Kordince


Gornji Statovac

Gornji Statovac


Grabovac

Grabovac


Gubetin

Gubetin


Dobrotić

Dobrotić


VidovačaSelišteDonja Bejašnica

Donja Bejašnica


Donja Bresnica

Donja Bresnica


Krnji GradDonja Konjuša

Donja Konjuša


Donja Rečica

Donja Rečica


Donja Stražava

Donja Stražava


Donja Toponica

Donja Toponica


Donja Trnava

Donja Trnava


Donje Kordince

Donje Kordince


Donji Statovac

Donji Statovac


Dragi Deo

Dragi Deo


Drenovac

Drenovac


Đurovac

Đurovac


Đušnica

Đušnica


Žitni Potok

Žitni Potok


Zdravinje

Zdravinje


Zlata

Zlata


Jabučevo

Jabučevo


Jovine Livade

Jovine Livade


Jugovac

Jugovac


Kaludra

Kaludra


Klisurica

Klisurica


Kožince

Kožince


Končić

Končić


Kondželj

Kondželj


Kruševica

Kruševica


Mađare

Mađare


Mala Plana

Mala Plana


Mačina

Mačina


Merovac

Merovac


Mikulovac

Mikulovac


Miljkovica

Miljkovica


Mrljak

Mrljak


Mršelj

Mršelj


Nova Božurna

Nova Božurna


Novi Đurevac

Novi Đurevac


Novo Selo

Novo Selo


Obrtnice

Obrtnice


Pasjača

Pasjača


Pašinac

Pašinac


Pestiš

Pestiš


Petrovac

Petrovac


Piskalje

Piskalje


Pločnik

Pločnik


Potočić

Potočić


Prekadin

Prekadin


Prekašnica

Prekašnica


Prekopuce

Prekopuce


Prokuplje

ProkupljeProkuplje grad


Rankova Reka

Rankova Reka


Rastovnica

Rastovnica


Rgaje

Rgaje


Reljinac

Reljinac


Resinac

Resinac


Smrdan

Smrdan


Srednji Statovac

Srednji Statovac


Stari Đurovac

Stari Đurovac


Staro Selo

Staro Selo


ŠevišTovrljane

Tovrljane


Trnovi Laz

Trnovi Laz


Tulare

Tulare


Ćukovac

Ćukovac


Džigolj

Džigolj


KostenicaŠiroke Njive

Široke Njive


Šišmanovac

Šišmanovac.”.


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print