Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.01.2018.

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo ("Sl. glasnik RS", br. 5/2018)


Na osnovu člana 65. stav 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 15/16 i 104/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo („Službeni glasnik RS”, br. 13/12, 108/12, 44/13, 64/13, 104/13, 115/13, 20/14, 15/15 i 80/16), u tački 2. podtačka 3) alineja četvrta menja se i glasi:

„– Branislav Blažić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine;”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print