Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

1. U Odluci o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, br. 92/17 i 29/18), u tački 9. broj: „61/17” zamenjuje se brojem: „42/18”;

2. U Prilogu 1 – Roba čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole posle reči:

„7112 99 00 00

- – Ostalo

-”


dodaju se reči:

„8205

Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:- Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):


8205 59

- – Ostalo


8205 59 80 00

- – - ostaloEx – ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske municije)

-


Ex – hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje

lovačke i sportske municije

-


Ex – graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova

sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije

-

8480

Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:- Kalupi za metal ili metalne karbide:


8480 49 00 00

- – OstaliEx – livački kalup za alat za spravljanje lovačke i

sportske municije

-”


3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print