Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.05.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)


Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US i 14/16),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Član 1.

U Pravilniku o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, br. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17 i 98/17), u članu 5. stav 4. briše se.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 4a) briše se.

U stavu 3. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print