Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.05.2018.

Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)


Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18) i člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke

1. U Odluci o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS”, broj 101/17 – u daljem tekstu: Odluka), u tački 5. reči: „(grupe 00 bez 002, 05 bez 050 i 052, 07, računi 010, 025, 060, 085, 196 i 296 i delovi računa 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 i 299)” zamenjuju se rečima: „(grupe 00 bez 002, 05 bez 050, 052 i dela 059, 07, računi 010, 025, 060, 085, 196 i 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199 i 299)”.

2. Tačka 97. menja se i glasi:

„97. Pod oznakom AOP 2001 – Dobitak perioda, iskazuje se iznos dobitka perioda koji je iskazan u obrascu Bilans uspeha (AOP 1041), a pod oznakom AOP 2002 – Gubitak perioda – iznos gubitka perioda koji je iskazan u tom obrascu (AOP 1042).”.

3. U tački 119. reči: „(AOP 4134 i AOP 4143)” zamenjuju se rečima: „(AOP 4136 i AOP 4145)”.

4. U tački 120. reči: „AOP od 4001 do 4297” zamenjuju se rečima: „AOP od 4001 do 4296”.

5. Prilozi 1 i 4 koji su odštampani uz Odluku zamenjuju se novim prilozima 1 i 4, koji su odštampani uz ovu odluku.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print