Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.12.2017.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova

Proglašava se Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 14. decembra 2017. godine.

ZAKON
o izmeni Zakona o uređenju sudova

Član 1.

U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15, 13/16 i 108/16), u Zakonu o izmeni Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), u članu 1. reči: „1. januara 2018.” zamenjuju se rečima: „1. januara 2019.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print