Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.12.2017.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 14. decembra 2017. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), u članu 4. stav 2. posle reči: „interesnog računa” dodaju se reči: „i obračun broja dana po metodi 30/360”.

Član 2.

U članu 5. reči: „od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine” zamenjuju se rečima: „od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 4.

U članu 12. stav 2. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

U stavu 3. reči: „nadležnih organa i institucija” zamenjuju se rečima: „nadležnih organa, odnosno finansijskih institucija”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Nadležni organ, odnosno finansijska institucija iz stava 3. ovog člana jeste organ, odnosno finansijska institucija koju je bivša republika SFRJ ovlastila da izdaje potvrde iz tog stava.”.

Član 5.

U članu 13. st. 2. i 3. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

Član 6.

U članu 17. stav 1. posle reči: „štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

U stavu 2. posle reči: „poništene štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kartice deviznog računa”, a posle reči: „original štedne knjižice” dodaju se zapeta i reči: „odnosno original kartice deviznog računa”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print