Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.12.2017.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 14. decembra 2017. godine.

ZAKON
o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u članu 16. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print