Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 103/2017)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 30. oktobra 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 45/17, 56/17 – ispravka, 70/17, 76/17, 87/17 i 89/17 – ispravka, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi A, grupa C, farmaceutski oblik leka za lek LASIX (JKL 1400142) menja se i glasi:

Član 2.

U Listi lekova, u Listi A, grupa H, lek GENOTROPIN (JKL 0044242) briše se.

Član 3.

U Listi lekova, u Listi A, grupa J, JKL za lek VALDOCEF (JKL 3321905) menja se i glasi:

Član 4.

U Listi lekova, u Listi A, grupa L, lek BIKALUTAMID PLIVA (JKL 1037350) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa L, lek AVOMIT (JKL 1039329) briše se.

Član 5.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, pakovanje i jačina leka za lek DUROGESIC (JKL 9087568) menja se i glasi:

Član 6.

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, lek ECOSAL (JKL 7114685) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek CETIRIZINE ALVOGEN (JKL 1058050) menja se i glasi:

Član 7.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, lek ULOM (JKL 7096055) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, lek ULOM PLUS (JKL 7099085) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, pakovanje i jačina leka za lek OPTODROP-CO (JKL 7096052) menja se i glasi:

Član 8.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa A, lek GLUCOPHAGE (JKL 1043106) briše se.

Član 9.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID (JKL 1401055) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek ERYNORM PLUS (JKL 1401560) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek VAL PLUS (JKL 1401930) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek SIMVASTATIN-TEVA (JKL 1104715) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek HIPOLIP (JKL 1104555, JKL 1104556 i JKL 1104557) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek EPRI (JKL 1104666 i JKL 1104667) menja se i glasi:

Član 10.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek DUTAPROST (JKL 1134306) menja se i glasi:

Član 11.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, JKL za lek VALDOCEF (JKL 3321905) menja se i glasi:

Član 12.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, pakovanje i jačina leka za lek DUROGESIC (JKL 9087568) menja se i glasi:

Član 13.

U Listi lekova, u Listi B, grupa A, cena leka na veliko za pakovanje i cena leka na veliko po DDD za lek KLOMETOL (JKL 0124302) menja se i glasi:

Član 14.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka KOATE-DVI (JKL 0066906) dodaje se lek HUMAN COAGULATION FACTOR VIII KEDRION (JKL 0066105 i JKL 0066106) koji glasi:

Član 15.

U Listi lekova, u Listi B, grupa D, zaštićeno ime leka i pakovanje i jačina leka za lek POVIDON JOD (JKL 4156150) menja se i glasi:

Član 16.

U Listi lekova, u Listi B, grupa G, lek PUREGON (JKL 0044226 i JKL 0044227) briše se.

Član 17.

U Listi lekova, u Listi B, grupa H, pakovanje i jačina leka za lek OXYTOCIN SYNTHETIC (JKL 0140150) menja se i glasi:

Član 18.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, lek ACIPIRIN (JKL 0021959) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, farmaceutski oblik i pakovanje i jačina leka za lek CEFTAZIDIM (JKL 0321023) menja se i glasi:

Član 19.

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, lek PACLITAXEL Ebewe 0 (JKL 0039352) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, lekovi ROFERON A (JKL 0328337 i JKL 0328339) i REALDIRON (JKL 0328657) brišu se.

Član 20.

U Listi lekova, u Listi B, grupa N, lek RIVOTRIL (JKL 0084405) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa N, farmaceutski oblik leka za lek BENSEDIN (JKL 0071123) menja se i glasi:

Član 21.

U Listi lekova, u Listi C, grupa B, lek EPORATIO (JKL 0069160) briše se. U Listi lekova, u Listi C, grupa B, lek EPORATIO (JKL 0069162) briše se.

Član 22.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, lek RIBOMUSTIN 0 (JKL 0031002 i JKL 0031003 ) briše se.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, lek TEMAZOL 0 (JKL 1031399, JKL 1031400, JKL 1031401, JKL 1031402, JKL 1031403 i JKL 1031404) briše se.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, pakovanje i jačina leka za lek MEAXIN 0 (JKL 1039006 i JKL 1039007) menja se i glasi:

Član 23.

U Listi lekova, u Listi C, grupa M, lek ZOLEDRONIC ACID TEVA (JKL 0059203) briše se.

Član 24.

U Listi lekova, u Listi D, grupa J, posle leka ampicilin, sulbaktam (N003806) dodaje se lek piperacilin, tazobaktam0 (N003962) koji glasi:

Član 25.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 1. stav 3, člana 3. stav 3, člana 6. stav 3, člana 10. stav 2. i člana 11. stav 4, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i odredaba člana 1. st. 4. i 6, člana 8. i člana 9. st. 2, 3. i 5, koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print