Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.07.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju sidrišta ("Sl. glasnik RS", br. 55/2018)


Na osnovu člana 24. stav 6. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon i 41/18),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o određivanju sidrišta

Član 1.

U Pravilniku o određivanju sidrišta („Službeni glasnik RS”, broj 30/15), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Sidrišta opšte namene na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putevima su:

na vodnom putu

rečni kilometar

obala

reke Dunav

od km 1423 + 890 do km 1423 + 660

leva

od km 1260 + 700 do km 1259 + 600

leva

od km 1250 + 850 do km 1250 + 100

desna

od km 1166 + 300 do km 1165 + 800

desna

od km 1061 + 100 do km 1059 + 600

desna

od km 1059 + 000 do km 1058 + 200

desna

od km 966 + 700 do km 966 + 500

desna

od km 958 + 400 do km 957 + 400

desna

od km 931 + 600 do km 932 + 600

desna

reke Tise

od km 147 + 000 do km 146 + 550

desna

od km 0 + 600 do km 0 + 100

desna

reke Save

od km 134 + 810 do km 134 + 400

desna

od km 16 + 500 do km 16 + 200

leva


Sidrišta posebne namene na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putevima su:

na vodnom putu

rečni kilometar

obala

reke Dunav

od km 1423 + 610 do km 1423 + 400

leva

od km 1163 + 400 do km 1163 + 000

leva

od km 1056 + 700 do km 1056 + 100

desna

od km 930 + 700 do km 930 + 200

desna

reke Tise

od km 146 + 500 do km 146 + 250

desna

reke Save

od km 134 + 350 do km 134 + 000

desna

od km 19 + 640 do km 19 + 300

leva


Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print