Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
16.07.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2018)


Na osnovu člana 95. stav 3, a u vezi sa članom 134. stav 1. tačka 8) Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15 – US i 36/18),

Ministar odbrane donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu

Član 1.

U Pravilniku o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, br. 101/09, 47/11, 61/11, 102/13 i 24/17), u članu 5. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana stipendisti koji je na obuku u inostranstvo upućen sa jedinicom, odnosno ustanovom Vojske Srbije ili njenim delom u okviru međunarodne saradnje i koji za vreme obuke boravi u uslovima logorsko-kasarnskog ili sličnog života, stipendija iznosi 15 evra.”

Član 2.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print