Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 5/17 i 102/17) i na osnovu Predloga odluke o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije broj 401-00-1748-4/2017-11 od 8. decembra 2017. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

1. U Odluci o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije („Službeni glasnik RS”, br. 33/17, 69/17, 91/17 i 106/17), u tački 1. broj: „112.995.760,48” zamenjuje se brojem: „107.581.440,48”.

U tabeli red pod rednim brojem 45. podnosilac prijave, naziv projekta i iznos briše se.

U tabeli red pod rednim brojem 47. podnosilac prijave, naziv projekta i iznos briše se.

U tabeli red pod rednim brojem 48. menja se i glasi:

48.

Opština Mionica

Vodovodni sistem „Orlovac–Mionica” rekonstrukcija glavnog dovodnog cevovoda PK „Kremenac – Rez. Lubenin” – čvor Tešanovići sa odvojcima za naselja Selo Mionica i Paštrić–Popadić

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

1.707.480,00

U tabeli red pod rednim brojem 49. menja se i glasi:

49.

Opština Knjaževac

Izgradnja pristupne saobraćajnice do auto kampa na mestu zvanom „Čuka”

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

439.200,00

U tabeli red pod rednim brojem 50. menja se i glasi:

50.

Opština Gornji Milanovac

Uređenje javne komunalne infrastrukture u ulici Nikole Lunjevice

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

244.000,00

Red pod UKUPNO menja se i glasi:

UKUPNO

107.581.440,48

2. U ostalim delovima Odluka ostaje nepromenjena.

3. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print