Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Odluka o izmeni Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 2. i stav 3, a u vezi s članom 41. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

1. U Odluci o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Službeni glasnik RS”, br. 45/11, 98/12, 125/14, 42/15, 61/15, 86/15, 93/15, 11/16 i 61/16), u tački 5. odredba pod 1), reči: „u visini 1,75%” zamenjuju se rečima: „u visini 1,50%”.

2. Ova odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 18. marta 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print