Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.06.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)


Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/16) u članu 15. stav 5. briše se.

Član 2.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Na poslovima domara/majstora održavanja, škola u kojoj se nastava izvodi u jednoj smeni ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu preko 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1,5 izvršilaca.

Na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja, škola u kojoj se nastava izvodi u dve smene ima sledeći broj izvršilaca:

1) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 0,5 izvršilaca;

2) škola koja ima grejnu površinu do 2000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 1 izvršioca;

3) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ima pravo na 1 izvršioca;

4) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na pelet ima pravo na 1,5 izvršilaca;

5) škola koja ima grejnu površinu od 2000 m2 do 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2 izvršioca;

6) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sistem daljinskog grejanja, sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna ili gasovita goriva ili pelet ima pravo na 2 izvršioca;

7) škola koja ima grejnu površinu preko 5000 m2 ukoliko ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva ima pravo na 2,5 izvršilaca.

Škola sa grejnim pećima, u kojoj se nastava izvodi u jednoj ili u dve smene, ima:

1) 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna i gasovita goriva;

2) 1 izvršioca na 12 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Broj izvršilaca iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).”

Član 3.

U članu 18. stav 4. briše se.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print