Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15) i člana 67. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 29/17),
Državno veće tužilaca, na sednici održanoj 27. aprila 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca

Član 1.

U Poslovniku o radu Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 29/17), u članu 68. stav 2. brišu se reči „počinje da” i posle reči „primenjuje” dodaje se reč „do”.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print