Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.04.2018.

Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike ("Sl. glasnik RS", br. 28/2018)


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 2. i stav 3, a u vezi s članom 41. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

1. U Odluci o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Službeni glasnik RS”, br. 45/11, 98/12, 125/14, 42/15, 61/15, 86/15, 93/15, 11/16, 61/16 i 20/18), u tački 4. odredba pod 1), reči: „za 1,50 procentnih poena” zamenjuju se rečima: „za 1,25 procentnih poena”.

2. U tački 5. odredba pod 1), reči: „u visini 1,50%” zamenjuju se rečima: „u visini 1,25%”.

U odredbi pod 2), reči: „za 1,50 procentnih poena” zamenjuju se rečima: „za 1,25 procentnih poena”.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim tačke 2. stav 1. ove odluke, koja se primenjuje od 18. aprila 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print