Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Na osnovu člana 167. stav 4. tačka 2, člana 169p stav 7, člana 169s stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16), na predlog direktora Poreske uprave,

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava

Član 1.

U Pravilniku o platama i drugim ličnim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 47/10, 21/11, 43/13, 104/13 i 67/17), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Poreskom službeniku raspoređenom na navedena radna mesta određuje se odgovarajući dodatni koeficijent, i to:

Dodatni
koeficijent

Naziv radnog mesta

1,23

Direktor filijale A;

1,18

Samostalni inspektor poreske policije u regionalnom odeljenju; Glavni savetnik za suzbijanje organizovanog kriminala u regionalnom odeljenju poreske policije Kragujevac;

1,17

Savetnik direktora Poreske uprave; Savetnik direktora CVPO; Koordinator u sektorima Centrale Poreske uprave; Koordinator za poslove kontrole u regionalnom odeljenju; Koordinator za sprovođenje postupka naplate u regionalnom odeljenju; Koordinator za poslove materijalnih resursa u regionalnom odeljenju; Koordinator za poslove CVPO; Rukovodilac kancelarije direktora Poreske uprave; Rukovodilac grupe za strateško planiranje i analitiku; Rukovodilac grupe za internu reviziju; Načelnik odeljenja za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor; Načelnik odeljenja za strateške rizike; Načelnik regionalnog odeljenja za postupanje po žalbama u prvostepenom poreskom postupku;

1,14

Načelnik odeljenja poreske policije u Centrali poreske policije; Načelnik regionalnog odeljenja poreske policije;

1,04

Načelnik odeljenja u Centrali Poreske uprave; Načelnik odeljenja u CVPO; Šef odseka za operativno postupanje i suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala u Centrali Poreske uprave; Stručno-operativni poslovi u Sektoru poreske policije; Stručni saradnik za operativne poslove kontrole u Sektoru za kontrolu u Centrali Poreske uprave; Stručno-operativni poslovi u Sektoru za kontrolu u Centrali Poreske uprave;

1,01

Načelnik u regionalnom odeljenju;

0,98

Šef odseka za upravni nadzor u Centrali Poreske uprave; Šef odseka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti u Centrali Poreske uprave; Šef regionalnog odseka za upravni nadzor; Šef odseka za kontrolu menjačkih i deviznih poslova u regionalnom odseku;

0,92

Direktor filijale B;

0,90

Studijsko-analitički poslovi u Filijali A;

0,87

Studijsko-analitički poslovi u Odeljenju za unutrašnju kontrolu i upravni nadzor u Centrali Poreske uprave; Studijsko-analitički poslovi u Grupi za strateško planiranje i analitiku; Studijsko-analitički poslovi u regionalnom odeljenju za postupanje po žalbama u prvostepenom poreskom postupku; Studijsko-analitički poslovi u Odeljenju za upravne i pravne poslove u oblasti igara na sreću; Studijsko-analitički poslovi u Odeljenju za finansijsko-materijalne poslove u Centrali Poreske uprave;

0,79

Šef odseka za identifikaciju i analizu rizika u Odeljenju za strateške rizike u Centrali Poreske uprave; Šef odseka za upravljanje strateškim rizikom u Odeljenju za strateške rizike u Centrali Poreske uprave;

0,75

Studijsko-analitički poslovi u Filijali B;

0,73

Direktor filijale C; Samostalni inspektor poreske policije u Odseku za operativno postupanje i suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala u Centrali Poreske uprave; Stručno-operativni poslovi u regionalnom odeljenju poreske policije;

0,56

Upravno-nadzorni poslovi u Odseku za upravni nadzor u Centrali Poreske uprave; Upravno-nadzorni poslovi 2 u regionalnom odseku za upravni nadzor; Viši poreski inspektor 1 za identifikaciju i analizu rizika u Odseku za identifikaciju i analizu rizika u Centrali Poreske uprave; Poreski inspektor 1 za identifikaciju i analizu rizika u Odseku za identifikaciju i analizu rizika u Centrali Poreske uprave; Viši poreski inspektor 1 za upravljanje strateškim rizikom u Odseku za upravljanje strateškim rizikom u Centrali Poreske uprave; Poreski inspektor 1 za upravljanje strateškim rizikom u Odseku za upravljanje strateškim rizikom u Centrali Poreske uprave;

0,55

Poreski inspektor za identifikaciju i analizu rizika u Odseku za identifikaciju i analizu rizika u Centrali Poreske uprave; Poreski inspektor za upravljanje strateškim rizikom u Odseku za upravljanje strateškim rizikom u Centrali Poreske uprave;

0,50

Upravno-pravni poslovi kod privatizacije i stečaja u Centrali Poreske uprave;

0,47

Samostalni poreski inspektor za identifikaciju i analizu rizika u Odseku za identifikaciju i analizu rizika u Centrali Poreske uprave; Samostalni poreski inspektor za upravljanje strateškim rizikom u Odseku za upravljanje strateškim rizikom u Centrali Poreske uprave;Glavni savetnik za strateško planiranje u Grupi za strateško planiranje i analitiku; Glavni savetnik za upravljanje rizicima u Grupi za strateško planiranje i analitiku; Glavni savetnik za odnose sa poreskim obveznicima u Grupi za strateško planiranje i analitiku; Samostalni inspektor unutrašnje kontrole; Inspektor za upravno-pravne poslove disciplinskog postupka; Samostalni inspektor za upravni nadzor; Interni revizor; Upravno-nadzorni poslovi 1 u regionalnom odseku za upravni nadzor;

0,43

Poreski inspektor 2 za identifikaciju i analizu rizika u Odseku za identifikaciju i analizu rizika u Centrali Poreske uprave; Poreski inspektor 2 za upravljanje strateškim rizikom u Odseku za upravljanje strateškim rizikom u Centrali Poreske uprave;

0,42

Načelnik odeljenja u Filijali;

0,40

Studijsko-analitički poslovi u Filijali C;

0,31

Šef odseka u Filijali;

0,30

Šef odseka u Centrali Poreske uprave i u CVPO;

0,23

Šef odseka u regionalnom odeljenju; Šef regionalnog odseka za ljudske resurse;

0,13

Stručni koordinator za pripremu materijala za obuku;

0,10

Rukovodilac grupe za računovodstvene poslove.

Član 2.

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Namešteniku raspoređenom na navedena radna mesta određuje se odgovarajući dodatni koeficijent, i to:

Dodatni
koeficijent

Platna grupa

Naziv radnog mesta

0,25

IV platna grupa

Rukovodilac grupe za fizičko-tehničko obezbeđenje u Centrali Poreske uprave;

0,18

IV platna grupa

Rukovodilac grupe restoran u Centrali Poreske uprave; Rukovodilac grupe – vozni park u Centrali Poreske uprave; Odražavanje voznog parka; Radnik fizičko-tehničkog obezbeđenja u Grupi za fizičko-tehničko obezbeđenje u Centrali Poreske uprave

0,12

IV platna grupa

Vozač; Glavni kuvar; Magacioner – računopolagač; Magacinski radnik; Magacioner;

0,12

VI platna grupa

Pomoćni radnik; Higijeničar; Utovar-istovar robe;

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print