Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018)


Na osnovu člana 66. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti

Član 1.

U Pravilniku o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 112/17) u Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti u podtački 4.6 Aktivna imunizacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama protiv difterije i velikog kašlja, stav 4. briše se i dodaje se podtačka 4.7 koja glasi:

„4.7 Aktivna i pasivna imunizacija zaposlenih
u zdravstvenim ustanovama

Imunizacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama izuzev protiv hepatitisa B, gripa, malih boginja, rubeole i zauški, počinje da se sprovodi od 1. januara 2020. godine”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print