Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17 i 3/18 – ispravka), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, u Odeljku A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 223v briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print